Kierunek

Specjalność

Uczelnia

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Informacje na temat kierunków i specjalności

 

Biologia

Biologia w ochronie środowiska

Uniwersytet Śląski

Biologia chemia fizyka z astr matematyka geografia

Informatyka jęz obcy

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski 

Biologia ogólna

eksperymentalna

Biologia i  geografia

 

 

 

Biologia i chemia

 

 

 

Biologia i chemia

 

 

 

Biologia ogólna

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Biologia środowiskowa

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Mikrobiologia

 

 

Uniwersytet Łódzki.

Biologia molekularna

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody

 

 

Nie znalazłam

Bioinformatyka

 

 

Politechnika Śląska

Biologia człowieka

 

 

Uniwersytet Wrocławski.

Biologia środowiska

 

 

Akademia Podlaska.

Biologia medyczna

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA Akademia Pomorka.

Biologia stosowana

 

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska -

Agrobiologia

 

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 Akademia Rolnicza  kkKKKKKw Krakowie

Biologia wód

 

 

 

Biologia zwierząt

 

 

SGGW

Biologia roślin

 

 

SGGW 

Biologia mikroorganizmów

 

 

SGGW 

 

Matematyka

 

Nauczycielska

matematyka z informatyka matemat z fizyka

 

Matematyka

informatyka

Język obcy

Fizyka z astronomią

jęz polski jęz obcy

 

Matematyka z informatyką

Uniwersytet w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Informatyczna

 

Politechnika Łódzka

Teoretyczna

 

 

Zastosowania matematyki

 

Uniwersytet w Poznaniu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

Matematyka obliczeniowa

 

Matematyka finansowa i aktuarialna

 

Matematyka stosowana

 

 

Uniwersytet w Poznaniu

 

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

 

 

Uniwersytet Gdański

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

K

 

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

 

 

 Uniwersytet Wrocławski

Biomatematyka

 

 

Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

 

 

Modelowanie matematyczne

 

 

Politechnika Częstochowska

Politechnika Krakowska

Wnioskowanie statystyczne

 

 

Matematyka w finansach i ekonomii

 

 

Politechnika Krakowska

 

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

 

Politechnika Łódzka, przedmioty na studiach

 

Matematyczne metody informatyki

 

 

Politechnika Łódzka, przedmioty na studiach

 

Informatyka matematyczna

 

 

Politechnika Wrocławska

 

Statystyka matematyczna

 

 

Statystyka matematyczna - Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce

 

 

 

Akademia Świętokrzyska

 

 

 

Matematyka komputerowa i obliczeniowa

 

 

AGH

 

Fizyka

Techniki komputerowe

Uniwersytet w Białymstoku

Fizyka, matematyka

Chemia, informatyka, biologia

Uniwersytet w Białymstoku

 

Nauczycielska

Fizyka z informatyka

Fizyka z matematyka Fizyka z chemią

 

 

Uniwersytet Gdański, plan studiów fiz z mat, plan studiów fiz z chemia

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

 

Fizyka biomedyczna

 

 

plan studiów,  Uniwersytet Gdański

 

Fizyka komputerowa

 

 

Uniwersytet Gdański,

 

Fizyka teoretyczna

 

 

 Uniwersytet Gdański

 

Fizyko-chemia materiałów

 

 

Uniwersytet Gdański, plan studiów

 

Fizyka doświadczalna

 

 

Uniwersztet Wroclawski

 

Fizyka informatyczna

 

 

UMCS

 

Ekonofizyka

 

 

Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski

 

Fizyka medyczna

 

 

Uniwersytet w Toruniu

 

Biofizyka molekularna i medyczna

 

 

UMCS

 

Fizyka i astrofizyka wysokich energii

 

 

 

 

 

Fizyka ciała stałego

 

 

Politechnika Warszawska

Wikipedia, plan zajęć AGH

 

Informatyka kwantowa

 

 

 

 

Bezpieczenstwo jadrowe i ochrona radiologicyna

 

 

 UMCS

 

astrofiyzka

 

 

UMCS

 

Fiyzka doswiadczalna i stosowana

 

 

UMCS

 

Nanotechnologia

 

 

 UMC S

 

Informatyka stosowana

 

 

AGH, UMK

 

Optometria

 

 

Wikipedia,

 

Fizyka i zastosowania komputerów

 

 

Uniwersytet Szczeciński

 

Fizyka biomedyczna i fizyka środowiska z ekonomią

 

 

Uniwersytet Gdański, Politechnika Śląska

 

Fizyczne podstawy mikroelektroniki i zastosowania komputerów

 

 

 

 

Fizyka laserów i optoelektronika

 

 

 

 

Optyka

 

 

Politechnika Wrocławska -

 

Fizyka środowiska

 

 

 UMCS

 

Komputery w medycynie

 

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Nanofizyka i materiały mezoskopowe

 

 

 Akademia im. Jana Długosza

Uniwersytet Śląski

 

Programowanie aplikacji internetowych

 

 

Programowanie Aplikacji Internetowych - Webdesign

 

Fizyka techniczna

Fizyczna inżynieria środowiska

 

Fizyka z astronomia, matematyka, chemia, jęz. obcy

http://www.rgsw.edu.pl/files/active/0/uchwala200367_8.pdf

 

Miernictwo komputerowa

 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy

Informatyka stosowana

 

 

UMK

Fizyka komputerowa

 

 

Fizyka komputerowa          Politechnika Warszawska

Inżynieria medyczna

 

 

Politechnika Warszawska

Nanomateriały i nanotechnologie

 

 

politechnika Gdańska Politechnika Gdańska

Fizyka fazy skondensowanej i modelowanie komputerowe

 

 

Politechnika Krakowska

Fizyka technologii informatycznych i fizyka komputerowa

 

 

 

Fizyka materiałów i nanotechnologie

 

 

 Politechnika Poznańska

Inżynieria i metrologia kwantowa

 

 

 Politechnika Poznańska

Budowa i eksploatacja aparatury badawczej

 

 

 Politechnika Poznańska

 

Fizyka komputerów i symulacje komputerowe

 

 

 Politechnika Poznańska

 

Optoelektronika

 

 

Optoelektronika 

 

Fotonika

 

 

Politechnika Wrocławska  

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Politechnika Warszawska 

 

Inżynieria optyczna

 

 

Politechnika Wrocławska

Chemia

Chemia medyczna

 

Chemia, jęz. Obcy biologia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, geografia

Akademia Medyczna w Poznaniu

 

Uniwersytet Gdański

 

 

Chemia kosmetyków

 

 

Uniwesytet Gdański 

Chemia nauczycielska

Chemia z informatyką

chemia

 

 

Uniwersytet Gdański

 

Uniwersytet Opolski

Chemia środowiska

 

 

 

Chemia podstawowa i stosowana

 

 

Uniwersytet Opolski

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

 

UMCS

Chemia biologiczna

 

 

Uniwersytet Wrocławski        Informator o studiach 

Chemia materiałowa

 

 

Uniwesytet Adama Mickiewicza

Chemia z zastosowaniami informatyki

 

 

Uniwersytet Wrocławska

Synteza i analiza chemiczna

 

 

 

Chemia z elementami marketingu i zarządzania

 

 

Nie znaleziono

Chemia polimerów

 

 

Nie znaleziono

Inżynieria chemiczna i procesowa

Również jako kierunek

 

 Politechnika Szczecińska

Technologia chemiczna

 

 

Technologia chemiczna  Politechnika Rzeszowska

Chemia strukturalna

 

 

 

Informatyka chemiczna i modelowanie molekularne

 

 

Politechnika Łódzka

Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

 

 

 

Ekologia i monitoring środowiska

 

 

Inżynieria Środowiska USM StudiaWBiIŚ

Chemia bionieorganiczna

 

 

Politechnika Wrocławska

Chemia organiczna

 

 

Uniwersytet Wrocławski

Chemia z ochroną środowiska

 

 

 

Chemia techniczna

 

 

Akademia Świętokrzyska

Ekonomia

Ekonomia i biznes europejski

 

Matematyka, geografia lub historia, język obcy

Uniwersytet Gdański

Finanse międzynarodowe i bankowość

 

 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

Handel międzynarodowy

 

 

Sopocka Szkola Wyzsza.

Marketing

 

 

 

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym

 

 

Uniwersytet Gdański

Teoria przedsiębiorstw

 

 

 

Transport i handel morski

 

 

Uniwersytet Gdański

Transport i logistyka

 

 

Uniwersytet Gdański

Ekonomia stosowana

 

 

 

Ekonomia międzynarodowa

 

 

Uniwersytet Jagielloński

Ekonomia przedsiębiorstwa

 

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Ekonomia menedżerska

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

Ekonomika gospodarki żywnościowej

 

 

 

Integracja europejska i rozwój regionalny

 

 

 

Rynki finansowe i rachunkowość

 

 

 

 

 

Ekonomika transportu i logistyka

 

 

!! Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Ekonomika i organizacja łączności

 

 

 

Turystyka i hotelarstwo

 

 

: Przewodnik Edukacyjny : Studia

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami

 

 

 

Ekonomika regionalna i lokalna

 

 

 

Ekonomika turystyki

 

 

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA

Finanse i rachunkowość

 

 

Uniwersytet Gdański

Sektor publiczny w procesach integracji

 

 

 

Ubezpieczenia

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Zarządzanie jakością i środowiskiem

 

 

Katedra - Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

Gospodarka przemysłowa

 

 

 Politechnika Warszawska

Informatyka w ekonomii

 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

Regionalna polityka gospodarcza

 

 

 

Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia

 

 

 Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Gospodarka miejska i regionalna

 

 

Akademia Ekonomiczna  w Katowicach

Akademia Ekonomiczna  w Katowicach

Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne

 

 

 Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym

 

 

 Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Polityka społeczna

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

 

Public relations

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji

 

 

 Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rozwój wsi i rolnictwa

 

 

 

Organizacja i ekonomika agrobiznesu

 

 

 

Controlling i audyt wewnętrzny

Niepubliczna

Nowy Sącz

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Administracja i finanse sektora publicznego

Niepubliczna

Nowy Sącz

 

Państwowa Szkoła Wyższa Nowy Sącz

Zarządzanie turystyką

Niepubliczna

Nowy Sącz

 

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE

Niepubliczna

Przemyśł

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 

Elektronika i telekomunikacja

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Matematyka lub fizyka z astronomią język obcy, fizyka, informatyka, język polski

 

Politechnika Częstochowska

Systemy elektroniczne

 

 

Politechnika Koszalińska

Telekomunikacja cyfrowa

 

 

Przetwarzanie sygnałów i obrazów

 

 

Politechnika Łódzka

Systemy telekomunikacyjne

 

 

Politechnika Poznańska

 

Układy elektroniki przemysłowej

 

 

 

 

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Lodź

 

Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne

 

 

Katedra Mechatroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

 

Technologia w elektronice użytkowej

 

 

 

 

Układy i systemy scalone

 

 

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych w Łodzi

 

Integracja technik informatycznych

 

 

 Politechnika Poznańska

Komputerowe systemy pomiarowe

 

 

Multimedia i elektronika powszechnego użytku

 

 

Sieci komputerowe

 

 

Sieci transportu informacji

 

 

Systemy radiokomunikacyjne

 

 

Systemy telekomunikacyjne

 

 

Systemy elektroniczne

 

 

Politechnika Szczecińska brak informacji na stronie

Teleinformatyka optyczna i radiowa

 

 

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie brak charakterystyki specjalności na stronie

 

 

Optoelektronika

 

Systemy cyfrowe

 

Systemy informacyjno-pomiarowe

 

 

ECTS –S

 

Systemy radioelektroniczne

Systemy teledetekcyjne

Systemy teleinformatyczne

Aparatura elektroniczna

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza - Syllabus

Mikroelektronika I aparatura biomedyczna

 

 

Sieci I usługi telekomunikacyjne

 

 

Urządzenia I systemy telekomunikacyjne

 

 

Akustyka

 

 

Politechnika Wrocławska

Aparatura elektroniczna

 

 

Elektroniczne I komputerowe systemy automatyki

 

 

Zastosowanie inżynierii komputerowej w technice

 

 

Telekomunikacja

 

 

Optoelektronika i technika światłowodowa

 

 

Politechnika Wrocławska- WEMIF

Mikrosystemy

 

 

Elektronika morska

Akademia Morska w Gdyni

 

Akademia Morska w Gdyni

 

Radiokomunikacja cyfrowa

Aparatura elektroniczna

Politechnika Ślaska

 

Politechnika Śląska

 

Elektronika biomedyczna

 

 

mikroelektronika

 

Radioelektronika

Telekomunikacja

Biotechnologia

Biotechnologia roślin i mikroorganizmów

Uniwersytet  Śląski

Dwa przedmioty spośród: biologia, chemia matematyka, fizyka z astronomią, czasem język obcy, geografia, informatyka, język polski

Uniwersytet Śląski

 

Biotechnologia

Collegium Medicum Bydgoszcz

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

Politechnika Łódzka

 

brak opisu

 

Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna

 

 

brak opisu

Technologia żywności

 

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW

 

 

Biotechnologia środowiskowa

 

 

brak opisu

 

Biotechnologia i organizacja produkcji żywności

 

 

 

brak opisu

 

Chemia i inżynieria żywności

 

 

brak opisu

 

Analiza i ocena żywności

 

 

 

brak opisu

 

Biotechnologia chemiczna –leki i kosmetyki

Politechnika Warszawska

 

Politechnika Warszawska

Biotechnologia przemysłowa

 

 

Biotechnologia w inżynierii środowiska

 

 

Mikrobioanalityka

 

 

brak opisu

 

Biotechnologia molekularna i biokataliza

Politechnika Wrocławska

 

 

Politechnika Wrocławska 

 

Politechnika Wrocławska specjalności  

 

 

 

Biotechnologia farmaceutyczna i

bioinformatyka

 

 

Biotechnologia środowiska

 

 

Procesy biotechnologiczne

 

 

Biotechnologia stosowana

AR w Krakowie

 

AR w Krakowie

 

 

Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska

 

 

AR w Szczecinie

 

Nie znaleziono

 

Biotechnologia w produkcji roślinnej

 

 

 

Biotechnologia w produkcji roślinnej

SGGW

 

 

SGGW 

Biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt

 

 

Biotechnologia w przemyśle spożywczym

 

 

Biotechnologia żywności

AR we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy

 

Biotechnologia żywności

 

Biofizyka

Optyka okularowa

Uniwersytet Adama Mickiewicza

język polski, język obcy nowożytny 

Unwersytet Adama Mickewicza 

 

 

Fizyka medyczna

 

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza

 

 

Biofizyka molekularna

 

 

Uniwersytet Adama Mickiewicz 

 

Informatyka

Informatyka

ogólna

(teoretyczna)

Uniwersytet Jagielloński

matematyka, informatyka

Uniwersytet Jagieloński

 

 

Informatyka stosowana

 

 

Uniwersytet Jagieloński

 

 

Matematyka obliczeniowa (komputerowa)

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Informatyka z fizyką

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Matematyka lub fizyka

brak opisu

 

 

Projektowanie i programowanie systemów informatycznych

 

 

brak opisu

 

 

Technologie informatyczne

 

 

brak opisu

 

 

Inżynieria systemów informatycznych

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Język obcy nowożytny i dwa do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka

l Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

 

Informatyka ogólna

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Techniki multimedialne

 

 

Politechnika Warszawska.

 

 

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

 

 

brak opisu

 

 

Programowanie

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Matematyka, informatyka

 

 

 

Programowanie i obliczenia naukowe

 

 

brak opisu

 

 

Programowanie i przetwarzanie informacji

 

 

brak opisu

 

 

Informatyka techniczna

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna/

informatyka

 

 

 

Sieci komputerowe

 

 

Politechnika Gdańska

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy

 

 

Informatyka ekonomiczna

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

 

Techniki multimedialne i metody sztucznej inteligencji

 

 

 

Techniki multimedialne i metody sztucznej inteligencji

 

 

Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne

 

 

 

 

 

Sieci i systemy informatyczne w wytwarzaniu

 

 

Sieci i systemy informatyczne w wytwarzaniu

 

 

Systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe

 

 

 

 

 

Systemy informacyjne

Politechnika Świętokrzyska

Matematyka lub fizyka, język obcy, język polski

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Grafika komputerowa

 

 

 

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

 

 

Informatyka w zarządzaniu

Politechnika Koszalińska

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

Wyższa Szkoła Administracji I Biznesu w Gdyni

Wyższa Szkoła Zarządzania I Przedsiębiorczości w Łomży

 

 

Komputerowe systemy sterowania

 

 

 

 

Politechnika Koszalińska

 

 

Programowanie komputerów i sieci informatyczne

 

 

Politechnika Koszalińska

 

 

Inżynieria komputerowa

Politechnika Lubelska

Matematyka, język polski, język obcy

Politechnika Poznańska

 

 

Inżynieria oprogramowania

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Telekomunikacja i sieci komputerowe

 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

 

Technologie internetowe

Politechnika Łódzka

Matematyka, język obcy, fizyka lub chemia

BWS im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biała

 

 

Bazy danych i systemy ekspertowe

 

 

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

 

 

Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe

 

 

BWS im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biała

 

 

Sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania

 

 

 

 

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Grafika komputerowa i multimedia

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

 

Teleinformatyka

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 

 

Systemy informatyczne w zarządzaniu i handlu elektronicznym

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Technologia gier i symulacji komputerowych

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Informatyka w elektroenergetyce

Politechnika Opolska

Język obcy nowożytny

 

 

 

Informatyka w technice i zarządzaniu

 

 

 

 

 

Komputerowe wspomaganie projektowania

 

 

 

 

 

 

 

Sieci komputerowe i systemy baz danych

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Politechnika Poznańska

Akademia Podlaska w Siedlcach

 

 

Metody matematyczne informatyki stosowanej

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Systemy teleinformatyczne

 

 

|Politechnika Poznańska

 

 

Gospodarka elektroniczna

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Informatyka w procesach biznesowych

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Inteligentne systemy wspomagania decyzji

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Sieci komputerowe i systemy rozproszone

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Technologie wytwarzania oprogramowania

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Systemy komputerowe i oprogramowanie

Politechnika Szczecińska

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

Politechnika Szczecińska

 

 

Techniki programowania i systemy informatyczne

 

 

 Politechnika Szczecińska

 

 

Systemy informacyjno - decyzyjne

Politechnika Warszawska

Matematyka, fizyka

 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

 

Projektowanie systemów CAD/CAM

 

 

 

 

 

Informatyczne systemy zarządzania

Wojskowa Akademia Techniczna

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

Wojskowa Akademia techniczna

 

 

Kryptologia

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

 

Systemy multimedialne

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Inżynieria internetowa

Politechnika Wrocławska

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska 

 

 

Systemy informatyki w medycynie i technice

 

 

Politechnika Wrocławska 

 

 

Systemy i sieci komputerowe

 

 

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  i Zarządzania w Łodzi.

 

 

Informatyczne systemy sterowania

 

 

Politechnika Szczecińska.

 

 

Algorytmy i systemy informatyczne

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Metody numeryczne i grafika komputerowa

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Statystyka obliczeniowa

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Informatyka z językiem angielskim

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, informatyka

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 

 

Informatyka z geografią

 

 

 

 

 

Specjalność nauczycielska

 

 

 

 

 

Matematyka informatyczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

 

Język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka, chemia

 

 

 

Sieciowe systemy informatyczne

Państwowa Wyższa Szkoła w Krośnie

Język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

 

 

Systemy oprogramowania

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Język obcy, do wyboru jeden przedmiot: matematyka, informatyka, fizyka

Politechnika Białostocka

 

 

Informatyka w medycynie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Konkurs świadectw dojrzałości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

 

Budownictwo

Konstrukcje budowlane   i inżynierskie, budowa i eksploatacja dróg

Uniwersytet warmińsko- mazurski

Język obcy, do wyboru jeden przedmiot: matematyk, chemia, fizyka, geografia i astronomia

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Koszalińska

 

 

Konstrukcje budowlane, inżynierskie, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie 

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy  oraz jeden przedmiot do wyboru : fizyka z astronomią, chemia , technologia informacyjna , informatyka

Politechnika Białostocka 

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

 

 

 

 

 

Budowa dróg; konstrukcje budowlane; remonty i eksploatacja budowli; remonty i  ochrona  budowli zabytkowych.

Politechnika Świętokrzyska

matematyka albo fizyka, język polski, język obcy

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

 

 

Budowa dróg, budownictwo ogólne

 

matematyka albo fizyka, język polski, język obcy

 

 

 

Drogi, ulice, lotniska, konstrukcje budowlane i inżynierskie

Politechnika Koszalińska

język polski, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

 

 

 

 

Budowlane obiekty inteligentne; drogi kolejowe ; drogi, ulice i autostrady ; konstrukcje budowlane i inżynierskie , mosty i budowle podziemne; technologia i organizacja budownictwa; teoria konstrukcji  inżynierskich; zarządzanie i marketing w budownictwie ; zastosowanie informatyki w budownictwie 

Politechnika Krakowska

Dyplom inżyniera, magistra , średnia ocen uzyskanych na studiach oraz rozmowa kawlifikacyjna

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

 

 

 

 

 

Drogi i mosty; konstrukcje budowlane i inżynierskie , ochrona i konserwacja zabytków, ochrona zabytków architektury i urbanistyki ; technologia i organizacja budownictwa; urządzenia sanitarne

Politechnika Lubelska

Matematyka lub fizyka , język polski, język obcy, w przypadku braku oceny  z matematyki lub fizyki ustny egzamin wstępny  z matematyki lub fizyki.

Politechnika Lubelska 

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

 

 

Konstrukcje budowlane i inżynierskie ; utrzymanie remonty i modernizacja , inżynieria, inżynieria procesów budowlanych

Politechnika Łódzka

 

 

 

 

Inżynieria materiałów budowlanych i kształtowania środowiska, inżynieria mostowo- drogowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie

Politechnika Opolska

Język obcy nowożytny, dwa przedmioty  spośród ; chemia, fizyka z astronomią  , informatyka, język polski, informatyka

 

 

 

Drogi i autostrady; inżynieria drogowa, kolejowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie , mosty i budowle podziemne , technologia i organizacja budownictwa

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy , matematyka, fizyka i astronomia

 

 

 

Organizacja i zarządzanie w budownictwie, budownictwo lądowe, wodne i sanitarne

Politechnika Szczecińska

Ogólne zasady rekrutacji

Politechnika Szczecińska 

 

 

 

Inżynieria komunikacyjna, produkcji budowlanej , konstrukcje budowlane i inżynierskie

Politechnika Warszawska

Matematyka, fizyka lub egzamin wstępny z matematyki i fizyki

 

 

 

Budowa dróg i mostów , budownictwo ogólne, technologia i organizacja budowy

Politechnika Wrocławska

Ogólne zasady rekrutacji

 

 

 

Konstrukcje budowlane, geotechnika, budownictwo hydrotechniczne , budowle i systemy odwodnień i nawodnień

 

Sggw w Warszawie

Matematyka, fizyka lub chemia, średnia ocen ze studiów I st.

SGGW

 

Elektrotechnika

Informatyka z elementami ekonomii; komputeryzacja i robotyzacja procesów; energoelektryka; elektronika i inżynieria komputerowa; informatyka w energoelektryce; inteligentne systemy elektroniczne i komfortu bytowego; techniki teleinformatyczne

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród : fizyka z astronomią, technologia informacyjna, informatyka, chemia , historia

Politechnika Częstochowska 

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

 

 

 

Automatyka, informatyka techniczna ; komputerowe systemy pomiarowe ; przetwarzanie i używanie energii elektrycznej; telekomunikacja ; elektronika przemysłowa i energoelektronika

Politechnika Świętokrzyska

Matematyka albo fizyka, język obcy, język polski

 

 

 

Inżynieria komputerowa w elektrotechnice; sterowanie i diagnostyka układów elektrycznych

Politechnika Krakowska

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku elektrotechnika lub kierunków pokrewnych, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Elektroenergetyka; inżynierskie zastosowania informatyki, przetwarzanie i  używanie energii elektrycznej.

Politechnika Lubelska

Matematyka, język polski, język obcy ,  w przypadku braku oceny z matematyki- pisemny egzamin wstępny z matematyki

 

 

 

Elektroenergetyka; maszyny i aparaty elektryczne ; automatyka; informatyka stosowana

Politechnika Łódzka

Matematyka, język polski, język obcy

 

 

 

Audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy; automatyka i metrologia elektryczna ; automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych ; elektroenergetyka

Politechnika Opolska 

Matematyka, język polski, język obcy

 

 

 

Elektroenergetyka; mikro procesorowe i wykonawcze układy automatyki; układy elektryczne i informatyczne w pzremyśle i pojazdach

Politechnika Poznańska

Matematyka, język polski, język obcy, fizyka

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Poznańska

 

 

Elektroenergetyka przemysłowa, energoelektronika; elektronika i teleinformatyka  ; informatyka i systemy sterowania; komputerowe systemy pomiarowe; systemy zabezpieczeń i sterowanie ruchem kolejowym , elektronika i diagnostyka pojazdów ; trakcja elektryczna; elektroniczna aparatura biomedyczna

Politechnika Radomska

Wynik egzaminu maturalnego , język obcy , matematyka, fizyka lub informatyka lub chemia

Politechnika Radomska 

Politechnika Radomska 

Politechnika Radomska 

Politechnika Radomska 

 

 

 

Elektroenergetyka, używanie energii elektrycznej; systemy elektroenergetyczne; technologie i diagnostyka w elektronice ; urządzenia i instalacje elektryczne ; technologie informatyczne w elektrotechnice i bioelektromagnetyzmie.

Politechnika Szczecińska

język obcy , matematyka, fizyka lub informatyka lub chemia

Politechnika Szczecińska 

Politechnika  Szczecińska

Politechnika  Szczecińska

Politechnika  Szczecińska  

 

 

 

 

Automatyka i inżynieria komputerowa; elektrotechnika; ; elektrotechnika stosowana

 

Politechnika Warszawska

Matematyka, fizyka

 

 

 

Elektroenergetyka, inżynieria elektryczna

Politechnika Wrocławska

Matematyka, fizyka

 

 

 

Elektroautomatyka okrętowa, komputerowe systemy sterowania

Akademia morska w Gdynii

Konkurs świadectw: matematyka , fizyka z astronomią oraz język obcy

 

 

 

Elektroenergetyka

Pwsz w Koninie

Konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka lub chemia, język polski, język obcy

Politechnika Gdańska

 

 

Elektrotechnika z informatyką techniczną

Pwsz w Łomży

Konkurs świadectw dojrzałości/ język polski i obowiązkowy przedmiot wybrany , w cz. ustnej – język polski, język obcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Lesznie.

 

 

Systemy elektroniczno- informatyczne   w elektronice 

Pwsz w Pile

Matematyka , fizyka, przy braku fizyki chemia

 

 

 

Elektroenergetyka, układy sterowania i systemy pomiarowe

Pwsz w Tarnowie

Matematyka , fizyka, chemia

 

 

Ochrona środowiska

…………………..

Specjalność analityczno - chemiczna

Uniwersytet Gdański

Średnia ocen ze wszystkich egzaminów ze studiów wyższych

 

 

 

Sp. biologiczno - ekologiczna

 

 

 

 

 

Sp. Morska

 

 

 

 

 

 

 

Biologiczne podstawy ochrony środowiska

 

Uniwersytet Śląski

Dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią, geografia,

 Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

 

Fizyko – chemiczne metody ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Geoekologia

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

 

Biologia środowiskowa

Uniwersytet Jagielloński

Chemia, biologia

 

 

 

Chemia środowiskowa

 

 

Uniwersytet Wrocławski

 

 

Geograficzne podstawy ochrony środowiska

Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów

 

 

 

Biologiczne podstawy ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Kształtowanie środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Język obcy nowożytny, język polski i jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią matematyka, geografia

 

 

 

Kształtowanie i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

Użytkowanie i ochrona gleb

 

 

 

 

 

Biotechnologia w ochronie środowiska

 

 

Politechnika Śląska

 

 

Ochrona zasobów naturalnych

 

 

 

 

 

Inżynieria ekologiczna

 

 

 

 

 

Hydrobiologia i ochrona wód

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Język polski, język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia

Uniwersytet Adama Mickiewicza.

 

 

Ochrona i kształtowanie środowisk lądowych

 

 

 

 

 

Zarządzanie środowiskiem

 

 

- Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katatowicach

 

 

Chemia środowiskowa

 

 

 

 

…………………..

Ochrona środowiska przyrodniczego

Akademia Techniczno – Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i rozmowa kwalifikacyjna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Przemysłowe technologie w ochronie środowiska

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Systemy ochrony środowiska

Politechnika Częstochowska

Matematyka , język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: fizyka z astronomią, chemia, biologia

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

 

 

Technologie ochrony środowiska

Politechnika Łódzka

Matematyka, język obcy oraz do wyboru fizyka lub chemia

 Politechnika Poznańska

 

 

Procesy i aparaty w ochronie środowiska

Politechnika Szczecińska

Matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

Politechnika Szczecińska

 

 

Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych

 

 

 

Politechnika Szczecińska

 

 

Analityka w ochronie środowiska

 

 

Politechnika Szczecińska 

 

 

Systemy ochrony wód i gleby

Politechnika Wrocławska

Matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski

Politechnika Śląska

 

 

Systemy ochrony atmosfery

 

 

Politechnika Śląska

 

 

Ochrona środowiska rolniczego

Akademia Rolnicza w Krakowie

Język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka z

astronomią, geografia

Akademia  Rolnicza

 

 

Agroekologia

 

 

Akademia Rolnicza

 

 

Ocena stanu i zagrożeń środowiska

Akademia Rolnicza  w Szczecinie

Biologia lub ochrona  środowiska, chemia, język obcy, język polski, matematyka

 

 

 

Ochrona gleb

 

 

 

 

 

Ochrona przyrody

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Ochrona wód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 

 

 

 

Geografia

Geografia fizyczna

Uniwersytet Jagielloński

Geografia i przedmioty z zewnętrznego egzaminu maturalnego

Uniwersytet Jagielloński opis sylwetki absolwenta.

 

 

Geografia społeczno - ekonomiczna

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Turystyka

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Geoinformatyka 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Matematyka, fizyka, biologia, WOS

 Politechnika Wrocławska 

 

 

Kształtowanie środowiska przyrodniczego

 

 

UAM w Poznaniu

 

 

Turystyka morska i nadmorska

Uniwersytet Szczeciński

Absolwenci studiów pierwszego stopnia US mają pierwszeństwo

 

 

 

Nauczanie geografii i biologii

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia, język polski, historia lub matematyka

 

 

 

Nauczanie geografii i chemii

 

 

brak opisu

 

 

Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu

 

 

brak opisu

 

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

 

brak opisu

 

 

Specjalność nauczycielska – geografia z historią

Uniwersytet Wrocławski

Język polski, język obcy, geografia, historia

brak opisu

 

Inżynieria środowiska

Inżynieria energii

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru: fizyka z astronomią, chemia, biologia

Politechnika Częstochowska

 

 

Ogrzewnictwo

 

 

 

 

 

Wentylacja i ochrona atmosfery

 

 

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

 

 

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

 

Unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 

 

 

 

 

 

Inżynieria komunalna

Politechnika Świętokrzyska

Matematyka lub fizyka albo chemia, język polski, język obcy

Uniwesytet Warmińsko-Mazurski

 

 

Ochrona środowiska

 

 

Uniwersytet Gdański

 

 

Ogrzewnictwo i wentylacja

 

 

Politechnika Szczecińska.

 

 

Ochrona i kształtowanie środowiska

Politechnika Koszalińska

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia

Wydział WBiIŚ Politechnka Koszalińska

 

 

Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja

 

 

Wydział WBiIŚ Politechnika Koszalińska . 

 

 

Sieci i instalacje sanitarne

 

 

Wydział WBiIŚ Politechnika Koszalińska.

 

 

Technologia wody, ścieków i odpadów

 

 

Wydział WBiIŚ Politechnika Koszalińska.

 

 

Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

 

Politechnika Krakowska

Do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, chemia

Politechnika Krakowska

 

 

Inżynieria geotechniczna

 

 

Politechnika Krakowska

 

 

Inżynieria sanitarna

 

 

Politechnika Krakowska- sylwetka absolwenta.

 

 

Inżynieria wodna

 

 

Politechnika Krakowska.

 

 

Monitoring i zarządzanie zasobami środowiska

 

 

 Politechnika Krakowska  sylwetka absolwenta 

 

 

Inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi

 

 

Politechnika Krakowska.

 

 

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów

 

 

Politechnika Krakowska.

 

 

Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód

 

 

 

Politechnika Krakowska

 

 

Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami

Politechnika Lubelska

Język polski, język obcy oraz do wyboru: matematyka, fizyka lub chemia

 

 

 

Wodociągi i kanalizacja

 

 

Politechnika Śląska

 

 

Technologie ochrony środowiska

Politechnika Łódzka

Matematyka, język obcy oraz do wyboru fizyka lub chemia

Politechnika Łódzka

 

 

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem środowiska

 

 

 

 

 

Informatyka w ochronie środowiska

 

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Biotechnologia środowiskowa

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Politechnika Opolska

Oceny z egzaminu maturalnego

Politechnika Śląska 

 

 

Gospodarka wodno - ściekowa

 

 

 

 

 

Ochrona powietrza

 

 

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

 

 

Procesy i urządzenia inżynierii środowiska

 

 

 

 

 

Racjonalne gospodarowanie energią

 

 

 

 

 

Ochrona wód i gleby

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Politechnika Poznańska

 

 

Zaopatrzenie w ciepło

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Klimatyzacja i ochrona powietrza

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Inżynieria środowiska w  energetyce i transporcie

Politechnika Szczecińska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Politechnika Szczecińska

 

 

Inżynieria środowiska morskiego

 

 

Politechnika Szczecińska

 

 

Inżynieria środowiska wód i gruntów

 

 

Politechnika Szczecińska

 

 

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja

Politechnika  Warszawska

Matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

Politechnika Warszawska

 

 

Inżynieria ochrony środowiska

 

 

ATH w Bielsku-Białej

 

 

Urządzenia sanitarne

 

Matematyka i fizyka

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Inżynieria wodna i sanitarna

Akademia Rolnicza w Krakowie

Konkurs  świadectw spośród : matematyka, chemia, biologia, oraz połówkowa ocena z języka polskiego i obcego

 

 

 

Infrastruktura techniczna wsi

 

Matematyka lub fizyka lub chemia

 

 

 

Inżynieria ekologiczna

 

 

 

 

 

Kształtowanie środowiska

Sggw w Warszawie

Średnia ocen ze studiów I semestru

Politechnika Krakowska

 

 

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych

 

 

 

 

 

 

Geoinżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka odpadami

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Dyplom studiów I st. na tym samym lub pokrewnym kierunku

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

 

 

Gospodarka wodna i hydrologia

 

 

 

 

 

Inżynieria kształtowania i ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Inżynieria wodna

 

 

Politechnika Krakowska

 

 

Melioracje wodne

 

 

 

 

 

Technika sanitarna

 

 

 

 

 

Inżynieria ekologiczna

Pwsz w Głogowie

Matematyka lub  biologia lub chemia, język polski, język obcy

 

 

 

Instalacje w inżynierii środowiska

Pwsz w Krośnie

 

PWSZ Krosno

 

 

Energetyka komunalna

Pwsz w Sulechowie

Matematyka, fizyka, język obcy

Centrum Kształcenia Inżynierów

 

 

Infrastruktura komunalna

 

 

 

 

 

Biomasa- odnawianie zródła energii

Pwsz w Zamościu

Konkurs świadectw dojrzałości: biologia lub chemia , matematyka, język obcy

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

 

Energetyka

Oceanotechnika

Politechnika Gdańska

Matematyka, fizyka, język obcy

 Oceanotechnika - Politechnika Gdańska ? Politechnika Gdańska

 

 

Elektrotechnika

 

 

 

Politechnika Gdańska

 

 

Budowa maszyn

 

 

Politechnika Gdańska

 

 

Automatyka i robotyka

 

 

Politechnika Wrocławska 

 

 

Elektronika z informatyka techniczna

 

 

 

 

 

Informatyka i ekonometria

 

 

Politechnika Gdańska 

 

 

Automatyzacja procesów przemysłowych

Politechnika Łódzka

Matematyka, fizyka, język obcy

 Poliitechnika Szczecińska

 

 

Chłodnictwo i klimatyzacja

Politechnika Warszawska

Matematyka i fizyka

Politechnika Warszawska.

 

 

Maszyny i urządzenia energetyczne

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Odnawialne zródła i przetwarzanie energii

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Systemy informatyczne w energetyce

 

 

 

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Budowa i eksploatacja systemów

 

Politechnika Wrocławska

Matematyka i fizyka

Politechnika Wrocławska

 

 

Energetyka ze zródeł odnawialnych

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Technologie spalania

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Ochrona środowisk w energetyce

 

 

Politechnika Wrocławska

 

Historia

Archeologia historyczna

Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego w Bydgoszczy

Historia lub WOS

 

 

 

Specjalność nauczycielska: uprawnienia do nauczania historii oraz WOS-u

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Integracja europejska

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacją we Wrocławiu

 

 

Promocja dziedzictwa kulturowego

 

 

 

 

 

Specjalność archiwalna

Uniwersytet Śląski

Historia, język polski, język obcy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Specjalność kolekcjonerska i krajoznawcza

Uniwersytet M. C. Skłodowskiej w Lublinie

Historia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Specjalność edytorsko - redaktorska

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Specjalność archiwalno - dokumentalistyczna

 

 

 

 

 

Historia z językiem polskim

 

 

 

 

 

Zarządzanie informacją naukową

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

 

 

 

Kultura polityczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Język polski, język obcy nowożytny, historia, przy równej liczbie punktów WOS

 

 

 

Socjoekonomika

 

 

Socjoekonomika 

 

 

Archeologia pomorska

Uniwersytet Szczeciński

Historia

 

 

 

Specjalność pedagogiczna

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Język polski, język obcy i przedmiot wybrany

 

 

 

Historia i kultura dziejów romańskich

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Historia i kultura krajów  skandynawskich

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Historia i kultura krajów Europy Wschodniej

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Niemcoznawca

 

 

Uniwersytet Łódzki

 

 

Wiedza o kulturze

 

 

UMK w Toruniu

 

 

Historia chrześcijaństwa

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

 

Historia literatury wczesno –

chrześcijańskiej

Uniwersytet K.S.

Wyszyńskiego w Warszawie

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS

 

 

 

Cywilizacja śródziemnomorska

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

Muzykologia teoretyczna i stosowana

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Uniwersytet Wrocławski

historia

UMK w Toruniu

 

 

Dokumentalistyka konserwatorska

 

 

Uniwersytet Wrocławski

 

 

Regionalistyka

 

 

 

 

 

Specjalność filozoficzno - religioznawcza

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Język polski, historia, język obcy nowożytny

 

 

 

Historia ogólna

Akademia Świętokrzyska

historia

 

 

 

Historia i język angielski

 

 

 

 

 

Historia i edytorstwo naukowe

 

 

 

 

 

Historia z historią wojskowości

 

 

Akademia Podlaska w Siedlcach 

 

 

Współczesne stosunki międzynarodowe

 

 

Akademia Podlaska w Siedlcach 

 

 

Historia Kościoła

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Język polski, język obcy, historia

 

 

 

Europa Wschodnia

 

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

 

Sztuka

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Konkurs świadectw dojrzałości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 

 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 

 

Historia nauczycielska z edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 

Stosunki międzynarodowe

Integracja europejska

Uniwersytet Jagielloński

Historia, język polski, język obcy nowożytny, WOS

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

 

 

Niemcoznawstwo

Uniwersytet Łódzki

Język niemiecki oraz historia lub WOS

 

 

 

Polityka europejska

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot do wyboru: geografia, historia, matematyka lub WOS

 

 

 

Wschodoznawstwo

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Język polski, historia

 

 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, informatyka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

 

Międzynarodowe stosunki polityczne

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

 

Handel zagraniczny

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Język obcy nowożytny oraz do wyboru: matematyka, geografia, historia

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

 

 

Studia europejskie

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Polityka europejska

Polityka europejska

 

 

 

 

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Matematyka, historia lub geografia, dwa języki obce

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

 

 

Gospodarka krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 

 

 

 

 

Biznes międzynarodowy

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Instytucje, swobody i polityki UE

 

 

 

 

 

Turystyka Międzynarodowa

 

 

Wyższa Szkoła Handlowa

 

 

Bezpieczeństwo morskie państwa

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Świadectwo dojrzałości

 

 

 

Administracja i gospodarka morska

 

 

 

 

Socjologia

Praca socjalna

Uniwersytet Śląski

Język polski, język obcy, WOS lub historia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

Socjologia ogólna

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Socjologia reklamy

 

 

 

 

 

 

Komunikacja społeczna

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

 

 

 

Służby społeczne

Uniwersytet Łódzki

Język polski, język obcy nowożytny

Sylwetka Absolwenta | Wydział Zarządzania i Administracji

 

 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, WOS

 

 

 

Stosowane nauki społeczne

Uniwersytet Warszawski

Język polski, historia, WOS

 

 

 

Socjologia społeczności lokalnych

Akademia Świętokrzyska

(filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Historia, WOS, język polski lub język obcy

 

 

 

Socjologia organizacji i zarządzania

 

 

 

 

 

Edukacja filozoficzna

Akademia Pedagogiczna im. KEN

Język polski, historia

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Komunikowanie społeczne i doradztwo

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Historia

 

 

 

Socjologia wsi i turystyki

 

 

 

 

 

Socjologia polityki i stosunków międzynarodowych

 

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

 

Socjologia wychowania i pedagogika resocjalizacyjna

 

 

 

 

 

Socjologia rynku pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 

 

 

 

Kierowanie w jednostkach administracji publicznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Konkurs  świadectw dojrzałości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 

 

Animacja społeczno – kulturalna w społecznościach lokalnych

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

Media i komunikacja społeczna

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

 

 

Aktywizacja  i rozwój wspólnot samorządowych

Państwowa Wyższa Szkoła w Skierniewicach

Język polski, język obcy, w drugiej kolejności: WOS, historia, geografia, fizyka, chemia, informatyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

 

Zarządzanie i marketing

Zarządzanie w turystyce

Uniwersytet Jagielloński

Dwa przedmioty spośród: geografia i matematyka lub historia i matematyka lub język polski i matematyka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

 

 

Zarządzanie w sektorze publicznym

 

 

 

 

 

Zarządzanie w administracji publicznej

Uniwersytet Łódzki

Matematyka, język obcy

Uniwersytet Szczeciński

 

 

Informatyka w zarządzaniu

 

 

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego

 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, matematyka lub WOS

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

E-biznes i  zarządzanie informacją

Uniwersytet Szczeciński

Język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, przedmioty dodatkowe – jeden spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, drugi język obcy

 

 

 

Handel i euromarketing

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Rachunkowość

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS

Akademia Ekonomiczna  w Katowicach

 

 

Zarządzanie finansami i bankowość

 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

 

 

 

 

 

Zarządzanie zespołami pracowniczymi

 

 

 

 

 

Informatyka ekonomiczna

 

 

 

Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 

 

Marketingowe zarządzanie usługami

 

 

 

 

 

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

 

 

 

 

 

Komunikacja lingwistyczna w zarządzaniu

 

 

 

 

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

 

 

 

 

Zarządzanie jakością

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Zarządzanie lokalne i finanse

Politechnika Koszalińska

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia

 

 

 

Zarządzanie  marketingowe

 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość i marketing

Politechnika Lubelska

Język polski, język obcy, matematyka lub fizyka

 

 

 

Zarządzanie rozwojem regionalnym

 

 

 

 

 

Zarządzanie małym i średnim biznesem

Politechnika Łódzka

Matematyka, język obcy, fizyka lub chemia

 

 

 

Zarządzanie innowacjami i marketingiem

 

 

 

 

 

Organizacja i zarządzanie produkcją

 

 

 

 

 

Integracja europejska

 

 

 

 

 

Finanse i rachunkowość

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Politechnika Opolska

Oceny z egzaminu maturalnego

 

 

 

Europejskie  systemy zarządzania administracją publiczną

 

 

Politechnika Opolska

 

 

Systemy projakościowe i ergonomia

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy, matematyka

Politechnika Poznańska

 

 

Logistyka

 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Marketing przemysłowy

 

 

 

 

 

Inżynieria komunikacji interpersonalnej i public relations

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Gospodarka elektroniczna

 

 

Politechnika Poznańska  

 

 

Biznes międzynarodowy

 

 

 Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Informatyczne systemy zarządzania

Politechnika Warszawska

Matematyka, język obcy nowożytny

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Gospodarka cyfrowa

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Produkcja na rynki międzynarodowe

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Przedsiębiorstwo w  zintegrowanej Europie

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Matematyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, język polski

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 

 

Zarządzanie systemami finansowymi

Politechnika Wrocławska

Fizyka, język obcy, język polski

Politechnika Wrocławska

 

 

Technologie informacyjne w zarządzaniu

 

 

 

 

 

Ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

Akademia Świętokrzyska

Matematyka, WOS lub historia lub geografia

 

 

 

Marketing międzynarodowy

 

 

 

 

 

Rachunkowość i ekonomika opodatkowania

 

 

 

 

 

Biznes elektroniczny

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 

 

Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach

 

 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 

 

Zarządzanie środowiskiem

 

 

 

 

 

Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Język obcy nowożytny oraz matematyka

 

 

 

Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

Zarządzanie firmą

 

 

 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

 

 

 

 

 

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

 

 

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

 

 

Gospodarka nieruchomościami

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Matematyka, dwa języki obce, historia lub geografia

 

 

 

Zarządzanie w agrobiznesie

Akademia Rolnicza w Krakowie

Jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, biologia, informatyka oraz połówkowa ocena z języka polskiego i języka obcego

Akademia Rolnicza w Krakowie

 

 

Badanie rynku i marketing

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Matematyka, język obcy, geografia lub historia lub WOS

 

 

 

Rachunkowość zarządcza

 

 

Rachunkowość Zarządzania 

 

 

Ubezpieczenia

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 

 

Zarządzanie i obrót nieruchomościami

 

 

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego

 

 

Rozwój lokalny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Ocena z dyplomu oraz średnia ze studiów I stopnia

 

 

 

Zarządzanie sportem

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Oceny z egzaminu maturalnego

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza

 

 

Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią

 

 

 

 

 

Zarządzanie kryzysowe

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 

 

 

Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Logistyka i handel morski

Akademia Morska w Gdyni

Matematyka i/lub język obcy nowożytny

Akademia Morska w Gdyni

 

 

Obsługa graniczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Język obcy oraz dwa przedmioty do wyboru: matematyka, język polski geografia, historia, WOS

PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 

 

Szacowanie nieruchomości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Język polski, język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru: matematyka, historia, biologia, geografia, WOS, informatyka

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Opolu

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 Uniwersytet Opolski

 

 

Ekonomika i organizacja  gospodarki żywnościowej

 

 

 

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Język polski, język obcy, matematyka, geografia lub historia

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

 

 

Zarządzanie kulturą i oświatą

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Matematyka i historia lub matematyka i geografia

 

 

Grafika

Grafika warsztatowa

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Język polski, język obcy, przedmiot wybrany

brak opisu

 

 

Projektowanie graficzne

 

 

brak opisu

 

 

Grafika użytkowa

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Egzamin praktyczny

brak opisu

 

Teologia

Specjalność Pastoralna

Uniwersytet Śląski

Język polski, religia

Warszawskie Seminarium Teologiczne

Uniwersytet Śląski

 

 

Specjalność Nauczycielska

 

 

 Uniwersytet Ślaski

 

 

Specjalność Ogólna

 

 

Uniwersytet Ślaski

 

 

Specjalność Kapłańska

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Religia

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

 

 

Specjalność Katechetyczno - pastoralna

 

 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

 

 

Dialog społeczny

 

 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UAM

Opis jest ale strona nie otwiera się bezpośrednio tylko na wydziale Teologicznym  nastepnie trzeba kliknąć na studia  i na napis rodzaje studiów  wyświetli się opis specjalności.

 

 

Praca socjalna Caritas

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Religia

Brak opisu na stronie uczelni

 

 

 

Nauka o rodzinie

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Teologia ogólna

Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie

Język polski, język obcy

Brak opisu

 

 

Teologia kultury

 

 

Brak opisu

 

 

Misjologia

 

 

Brak opisu

 

 

Edukacja medialna i dziennikarstwo

 

 

Brak opisu

 

 

Teologia ewangelicka

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Religia

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

 

Teologia prawosławna

 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

 

Teologia starokatolicka

 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

 

Pedagogika religii

 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

 

Katechetyka 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Język polski, język angielski, przedmiot wybrany

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

 

Filozofia

Filozofia przyrody ożywionej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki  i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

 

 

 

Filozofia przyrody       nieożywionej

 

 

 

 

 

 

Filozofia teoretyczna

 

 

 

 

Kulturoznawstwo

 

 

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium"

 

 

Komunikacja społeczna

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Język obcy nowożytny oraz dwa najlepsze wyniki z: język polski, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka WOS, język regionalny kaszubski

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Życie publiczne

 

 

UAM w Poznaniu

 

 

Filozofia z elementami kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

Język polski, język obcy nowożytny oraz jeden spośród: historia, biologia, fizyka z astronomią, matematyka

 

 

 

Edukacja filozoficzna

Akademia Pedagogiczna im. KEN

Język polski, historia

 

 

 

z wiedzą o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Filozofia kultury

Pomorska Akademia Pedagogiczna

Język polski

Instytut Filozofii UJ

 

 

Komunikacja i mediacje społeczne

 

 

 

 

 

Organizacja życia publicznego i współdziałanie społeczne

 

 

 

 

 

Religioznawstwo z etyką

 

 

 

 

 

Filozofia poznania

Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Język polski, język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka

 

 

 

Filozofia człowieka

 

 

 

 

 

Etyka

 

 

 

 

 

Filozofia społeczna

 

 

 

 

 

Filozofia religii

 

 

 

 

Politologia

Polityka regionalna i samorządowa

Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego

Historia lub wos

Pwsz  w Wałbrzychu 

Wsp  w Warszawie

 

 

 

Dziennikarska

 

 

 

 

 

Polityka europejska

 

 

Rekrutacja UKW

Link otwiera się do strony głownej.

 

 

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Uniwersytet Warmińsko- mazurski

Dyplom ukończenia studiów  I stopnia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

 

Specjalność społeczno- ustrojowa

 

 

 

 

 

Politologia ogólna

Umk w Toruniu

Konkurs świadectw dojrzałości

Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Marketing polityczny i

komunikacja medialna

 

 

 

brak opisu

 

 

Polityka społeczna

Uniwersytet Warszawski

Konkurs świadectw dojrzałości

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

Język polski, historia i wos

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

 

 

Praca socjalna

Uksw w Warszawie

Język polski, historia i wos

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 

 

Społeczno samorządowa

Akademia Świętokrzyska

Konkurs  świadectw dojrzałości – historia lub wos lub geografia

 

 

 

Studia europejskie

 

 

WSHiP Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 

Samorząd i władze lokalna

 

 

 

Pwsz w Krośnie

Język polski , język obcy i jeden przedmiot  dodatkowy

 

 

 

Współpraca europejska

 

 

 

 

 

Międzynarodowe stosunki polityczne

Pwsz w Oświęcimiu

Historia lub wos oraz język polski lub język obcy.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

 

 

Edukacja społeczno -  obywatelska

 

 

Pwsz w Pile

Język polski, język obcy , wos

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe

 

Język polski, język obcy ,  wos

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

 

Socjologia

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Polityka regionalna

Pwsz w Raciborzu

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

 

 

Europejskie stosunki narodowe

 

 

 

 

 

Marketing polityczny

Pwsz w Wałbrzychu

Test z historii i elementów historii powszechnej

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

 

 

Integracja europejska

Pwsz w Zamościu

Konkurs świadectw  dojrzałości

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

 

Aktorstwo

Aktorstwo dramatyczne

Pwsz w Krakowie

Sprawdzian praktyczny i teoretyczny

brak opisu

 

 

Reżyseria teatralna

 

 

brak opisu

 

 

Pantomimiczno - ruchowa

 

 

 

 

 

Aktorstwo teatru lalek

 

 

brak opisu

 

Ogrodnictwo 

Produkcja ogrodnicza

Uniwersytet Warmińsko- mazurski

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub podobnym kierunku

 

 

 

Agroekologia i ochrona roślin

Akademia rolnicza w Krakowie

Konkurs świadectw spośród przedmiotów: biologia, chemia, język polski i      język obcy

Akademia Rolnicza w Krakowie

 

 

Ogrodnictwo z marketingiem

 

 

Akademia Rolnicza w Krakowie

 

 

Sztuka ogrodowa

 

 

Akademia Rolnicza w Krakowie

 

 

Bioinżynieria

 

 

 

 

 

 

Ekoturystyka

Akademia rolniczka w Lublinie

Egzamin testowy- biologia lub chemia lub egzamin pisemny: matematyka

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

 

Produkcja ogrodnicza i zielarska

 

 

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

 

Ochrona roślin i środowiska przyrodniczego

 

 

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

 

Tereny zieleni dekoracje roślinne

 

 

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

 

Zarządzanie w ogrodnictwie

 

 

 

 

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

 

Hodowla roślin i nasiennictwo

Akademia rolnicza w Poznaniu

(Uniwersytet Przyrodniczy)

Język polski, język obcy , biologia lub chemia lub matematyka

 

 

 

Ogrodnictwo ogólne

 

 

 

 

 

Kształtowanie terenów zieleni

 

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach

 

 

Ochrona roślin ogrodniczych

 

 

 

 

 

Ochrona roślin ogrodniczych

Akademia rolnicza w Szczecinie

Konkurs świadectw dojrzałości

lub ukończenia szkoły średniej: biologia lub mikrobiologia, ochrona środowiska, chemia,  język obcy, język polski, matematyka

 

 

 

Produkcja owoców, warzyw i ziół

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie wnętrz i terenów zieleni

 

 

 

 

 

Rośliny zielarskie

 

 

 

 

 

Rośliny ozdobne

 

 

 

 

 

Sadownictwo

 

 

 

 

 

Warzywnictwo

 

 

 

 

 

Sztuka ogrodowa i projektowanie terenów zieleni

Pwsz w Sulechowie

Konkurs świadectw dojrzałości : biologia lub chemia lub fizyka

 

 

 

Kwiaciarstwo

 

 

 

 

Kulturoznawstwo

Wiedza o sztuce

Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Język polski, język obcy nowożytny, jeden do wyboru spośród: historia, WOS, informatyka, matematyka

brak opisu

 

 

Kultura chrześcijańska

 

 

brak opisu

 

 

Polskie dziedzictwo narodowe

 

 

brak opisu

                                                   

 

 

Kultura współczesnej Europy

 

 

brak opisu

 

 

Zarządzanie kulturą i public relations

 

 

brak opisu

 

 

Media

 

 

brak opisu

 

 

Animacja kultury

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Język obcy nowożytny, język polski

brak opisu

 

 

Turystyka kulturowa

 

 

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium"

 

 

Kultura krajów karpackich

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku

Język obcy, historia lub geografia

PWSZ w Sanoku

 

 

 

Praca  sojalna

 

 

brak opisu na stronie uczelni

 

 

Kultura regionu turystycznego

 

 

brak opisu

 

Afrykanistyka

     

 

Afrykanistyka Uniwersytet Warszawski

 

 

Kultura Wschodu Starożytnego

 

 

Uniwersytet Warszawki

 

 

Ameryka Łacińska

 

Historia, geografia

Uniwersytet Warszawski

 

 

Stany Zjednoczone Ameryki

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 

Arabistyka

 

 

UAM w Poznaniu

 

 

Cywilizacja śródziemnomorska

 

Język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, historia muzyki,

Uniwersytet Gdański

 

 

Hebraistyka

 

Język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, historia muzyki,

UAM w Poznaniu

 

 

Iberystyka

 

Język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, historia muzyki,

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

 

 

Indologia

 

Język polski, język angielski

UAM w Poznaniu

 

 

Iranistyka

 

Język polski ,  język obcy do wyboru angielski, francuski, niemiecki

brak opisu na stronie uczelni

 

 

Japonistyka

 

Język polski, język angielski

UAM w Poznaniu 

 

 

Koreanistyka

 

Język polski, język angielski

Uniwersytet Warszawki

 

 

Kultura Wschodu Starożytnego

 

Przedmioty jakie należy zdać na egzaminie maturalnym

Powiela się  Kultura Wschodu Starożytnego jest po Afrykanistyce

 

 

Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej

 

Jeden przedmiot spośród: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, WOS język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna oraz język obcy

Unwersytet Warszawski

 

 

Sinologia

 

Język polski, język angielski

UAM w Poznaniu 

 

 

Slawistyka zachodnia i południowa

 

Język polski, język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański)

Uniwersytet Warszawki

 

 

Amerykanistyka

 

 

 

 

 

Język polski, język angielski i do wyboru: WOS, historia

Uniwersytet Wrocławski

 

 

Turkologia

 

Język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), język polski

UAM w Poznaniu 

 

 

Wiedza o kulturze

 

Język polski i jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, język łaciński i kultura

Antyczna, język grecki i kultura antyczna

 

 

 

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Uniwersytet Jagielloński

Język polski, dwa języki obce, historia, geografia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu

Brak opisu na stonie uczelni

 

 

Porównawcze studia cywilizacji

 

Język polski, język obcy, wybrany przedmiot

Uniwesytet Jagieloński

 

 

Rosjanoznawstwo

 

Historia, kultura i literatura Rosji

brak opisu na stronie uczelni

 

 

Stosunki etniczne

 i migracje międzynarodowe

 

 

 

Język polski, język angielski i do wyboru: WOS, historia

brak opisu na stronie uczelni

 

 

Studia blisko- i dalekowschodnie

 

Wiedza o kulturze, historii i współczesnych wydarzeniach politycznych Dalekiego i Środkowego Wschodu

 

 

 

Studia latynoamerykańskie

 

Język polski, język angielski i do wyboru: WOS, historia

                                                                                                                        brak opisu na stonie uczelni.

 

 

Ukrainoznawstwo

 

Język polski, dwa języki obce, jeden do wyboru spośród: historia, geografia, WOS,

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

Elektroniczne przetwarzanie informacji

 

Język polski i język obcy ze świadectwem ukończenia szkoły

 

 

 

Filmoznawstwo

 

Język polski i język obcy ze świadectwem ukończenia szkoły

Brak opisu na stronie uczelni.

 

Transport

Zarządzanie w transporcie i logistyka

Politechnika Krakowska

Średnia ocen na studiach I stopnia

Politechnika Krakowska

 

 

Eksploatacja pojazdów samochodowych

 

Matematyka lub fizyka lub informatyka

Politechnika Szczecinska.

 

 

 

Systemy i urządzenia transportowe

 

 

 

 

 

Systemy transportowe i logistyczne (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Transport lotniczy (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Transport miejski  (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

Transport samochodowy

Politechnika Łódzka

Matematyka, język obcy, do wyboru: fizyka. chemia

Politechnika Łódzka

 

 

Transport bliski

i technologiczny

 

 

Politechnika Łódzka

 

 

Ekologia transportu

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Politechnika Poznańska

 

 

Transport drogowy

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Transport szynowy

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Transport żywności

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Logistyka transportu

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Logistyka i marketing w transporcie

Politechnika Radomska

Język obcy, matematyka, do wyboru: fizyka, informatyka, chemia

Politechnika Radomska - Wydział Transportu

 

 

Automatyka w transporcie

 

 

 

 

 

Elektronika i teleinformatyka w transporcie

 

 

 

 

 

Elektroenergetyka trakcyjna

 

 

Politechnika Radomska - Wydział Transportu

 

 

Systemy

 transportu drogowego

 

 

 

 

 

Organizacja i technika transportu kolejowego

 

 

Politechnika Radomska

 

 

Organizacja i technika transportu miejskiego

 

 

Politechnika Radomska - Wydział Transportu

 

 

Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym

 

 

Politechnika Radomska - Wydział Transportu

 

 

Techniczne środki transportowe

 

 

Politechnika Radomska - Wydział Transportu

 

 

Eksploatacja i diagnostyka środków transportu

 

 

Politechnika Radomska

 

 

Spedycja i obsługa celna

 

 

 

 

 

Organizacja i technika transportu (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

Sterowanie ruchem w transporcie (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

Eksploatacja i utrzymanie pojazdów (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

Inżynieria ruchu drogowego

 

 

 

Politechnika Szczecińska

Matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

Politechnika Szczecińska

 

 

Organizacja transportu

 

 

 

 

 

Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

Politechnika Warszawska

Matematyka, fizyka

 - Politechnika Warszawska -

 

 

Logistyka i technologia transportu

 

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

Telematyka transportu

 

 

 

 

 

 

Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu

 

 

 

 

 

Organizacja i projektowanie systemów transportowych (studia II stopień)

Politechnika Wrocławska

Matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

 

 

 

Inżynieria i ekologia środków transportu (studia II stopień)

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

Eksploatacja portów i floty

Akademia Morska w Gdyni

Matematyka, fizyka, język obcy nowożytny

 

 

 

Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

 

 

 

 

 

Organizacja usług turystyczno-hotelarskich

 

 

 

 

 

Handel i usługi – menedżer produktu

 

 

 

 

 

Technologia i organizacja żywienia

 

 

 

 

 

Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie morskim

Akademia Morska w Szczecinie

Matematyka, fizyka, język obcy, język polski, informatyka, geografia

Akademia Morska w Szczecinie

 

 

Technologie i systemy nawigacyjne

 

 

Akademia Morska w Szczecinie

 

Inżynieria materiałowa

Materiały metaliczne i ceramiczne

Politechnika Częstochowska

Matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka

KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA NA WYDZIALE INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

 

Materiały i handel

 

 

Politechnika Częstochowska

 

 

Materiały funkcjonalne

 

 

 

Politechnika Częstochowska

 

 

Materiały polimerowe, biomateriały, kompozyty

 

 

 

Politechnika Częstochowska

 

 

Inżynieria powierzchni

 

 

Politechnika Częstochowska

 

 

Wspomaganie komputerowe w inżynierii materiałowej

 

 

Politechnika Częstochowska

 

 

Inżynieria spajania materiałów

Politechnika Krakowska

Matematyka lub fizyka lub informatyka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

 

Materiały konstrukcyjne

 

 

 

 

 

 

Materiały metalowe i tworzywa sztuczne

Politechnika Poznańska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Politechnika Poznańska

 

 

Nanomateriały

 

 

Politechnika Poznańska

 

 

Przetwórstwo tworzyw polimerowych (studia II stopnia)

Politechnika Szczecińska

Język polski, język obcy, matematyka, fizyka

 

 

 

Technologia warstwy wierzchniej

 

 

 

 

 

Inżynieria powierzchni (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Inżynieria kompozytów (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Biomateriały i materiały opakowaniowe  (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Recykling (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Lakiery i pokrycia ochronne (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

Projektowanie materiałów

Politechnika Warszawska

Informacje o wymaganiach udziela dziekanat

 

 

 

Materiały fotoniczne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski

 

 

 

Inżynieria materiałów makromolekularnych

Politechnika Wrocławska

Matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski

 

 

 

Inżynieria nośników informacji

 

 

 

 

 

Metalurgia chemiczna i korozja metali

 

 

 

 

 

Technologia materiałów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Informacje o rekrutacji na uczelni

 

 

Astronomia

Astronomia i fizyka

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Fizyka lub matematyka

 

 

 

Zastosowania komputerów

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ocena stanu zdrowia , egzamin sprawnościowy, średnia ocen z egzaminu maturalnego/ dojrzałości

 

 

 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Uniwersytet Rzeszowski

Egzamin sprawnościowy, konkurs świadectw dojrzałości

 

 

 

Rekreacja ruchowa i turystyka

 

 

 

 

Politechnika Radomska

Konkurs świadectw dojrzałości : język polski, język obcy, test sprawnościowy

 

 

 

Rehabilitacja i promocja zdrowia

 

 

 

 

 

Wychowanie obronne

 

 

 

 

 

Ochrona osób i mienia

 

 

 

 

 

Wychowanie zdrowotne i korektywa

 

 

 

 

 

Sport szkolny

 

 

 

 

 

 

 

AWFiS w Gdańsku

Ocena stanu zdrowia, konkurs świadectw dojrzałości , egzamin sprawności fizycznej

 

 

 

Zdrowie publiczne

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

Rekreacja ruchowa

 

 

 

 

 

Rekreacja trenerska

 

 

 

 

 

Rekreacja instruktorska

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne i edukacja obronna

AWF w Katowicach

Ocena stanu zdrowia, .średnia ocen na egzaminie dojrzałości, egzamin sprawnościowy z gimnastyki , lekkoatletyki, pływania oraz zespołowych gier sportowych

 

 

 

Nauczycielska

AWF w Poznaniu

Badania lekarskie, test, sprawności fizycznej egzamin teoretyczny

AWF w Poznaniu

 

 

Trenerska

 

 

AWF w Poznaniu

 

 

Sport osób niepełnosprawnych

 

 

AWF w Poznaniu

 

 

Menedżerstwo i zarządzanie sportem

 

 

AWF w Poznaniu

 

 

Rekreacja i turystyka szkolna