Dokumenty do pobrania
Dodane przez arkadiuszw dnia Czerwiec 20 2016 09:50:50
1. Karta zgłoszenia do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

2. Opinia wychowawcy klasy, nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami.

3. Oświadczenie do badania.

4. Oświadczenie rodzica do opinii ucznia 15 lat.

5. Upoważnienie do odbioru opinii.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.