Formy pomocy dla rodziców
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2009 12:20:30
Wsparcie merytoryczne i praktyczne dla rodziców w zakresie pomocy dziecku w realizacji i planowaniu kariery szkolnej i zawodowej poprzez:

- spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące problematyki wyboru zawodu, kierunku kształcenia, wymagań zdrowotnych do wybranego zawodu i sytuacji na rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
- zajęcia warsztatowe dla rodziców, którzy chcą pomóc zaplanować przyszłość edukacyjną i zawodową swojemu dziecku,
- konsultacje indywidualne oraz porady zawodowe, edukacyjne dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy,
- konsultacje w CIZ,
- konsultacje indywidualne oraz porady dotyczące planowania kariery szkolnej i zawodowej dziecka w krajach UE
- udzielanie informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
- udostępnianie zbiorów informacji na stronach WWW Poradni,
- udostępnianie opracowanych przez pracowników CIZ informatorów o szkołach ponadpodstawowych i policealnych
- konsultacje dotyczące wspierania rozwoju uczniów zdolnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla uczniów zdolnych.


POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST NIEODPŁATNA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych