Badania i opinie
Dodane przez jacek dnia Kwiecień 16 2009 15:38:00

Badania indywidualne

Jeśli chcesz zbadać swoje predyspozycje zawodowe możesz umówić się na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym. W zależności od potrzeb możesz zdiagnozować swoje:
zainteresowania zawodowe, temperament, cechy osobowości, zdolności społeczne, możliwości intelektualne.
Po badaniu będziesz mógł omówić wszystkie swoje wątpliwości, doprecyzować plany edukacyjno-zawodowe, sformułować plan działania jak dobrze wybrać szkołę i zawód.

Jeżeli zdecydujesz się na spotkanie, najpierw skontaktuj się z nami telefonicznie (34 361 93 92, 533 377 180) w celu wybrania dla siebie najbardziej dogodnego terminu. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów.

 

Badania grupowe

Na terenie szkół częstochowskich istnieje możliwość przeprowadzenia badań grupowych dotyczących predyspozycji zawodowych. Pedagogów szkolnych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Opinie

I. Stan zdrowia ma znaczący wpływ na wybór zawodu.
Jeżeli kończysz szkołę podstawową, masz problemy zdrowotne i pozostajesz pod opieką lekarza specjalisty możesz w naszej poradni uzyskać opinię w sprawie kształcenia ponadpodstawowego kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
Jeśli jesteś zainteresowany taką opinią zapraszamy do CIZ z zaświadczeniem od lekarza specjalisty dotyczącym Twojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Dokument ten będzie brany pod uwagę w trakcie naboru do szkół ponadpodstawowych.

II. Jeśli jesteś uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, który planuje dalszą naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia a w danym roku kalendarzowym nie ukończysz 15 lat, powinieneś zgłosić się do poradni w celu uzyskania opinii w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego . 
Aby uzyskać pomoc przedstaw nam oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do wykonywania przez Ciebie zawodu.
Opinia jest niezbędna do zawarcia umowy o pracę (mówiąc prościej – w celu zorganizowania praktyk zawodowych)