Badania i opinie
Dodane przez jacek dnia Kwiecień 16 2009 15:38:00

Badania indywidualne

Jeśli chcesz zbadać swoje predyspozycje zawodowe możesz umówić się na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym. W zależności od potrzeb możesz zdiagnozować swoje:
zainteresowania zawodowe, temperament, cechy osobowości, zdolności społeczne, możliwości intelektualne.
Po badaniu będziesz mógł omówić wszystkie swoje wątpliwości, doprecyzować swoje plany zawodowe, sformułować plan działania jak dobrze wybrać szkołę i zawód.

Jeżeli zdecydujesz się na spotkanie, najpierw skontaktuj się z nami telefonicznie ( 0-34 361-93-92 ) w celu wybrania dla siebie najbardziej dogodnego terminu. Zapraszamy gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół.

 

Badania grupowe

Na terenie szkół częstochowskich istnieje możliwość przeprowadzenia badań grupowych dotyczących predyspozycji zawodowych. Pedagogów szkolnych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Opinie

Stan zdrowia ma znaczący wpływ na wybór zawodu.
Jeżeli kończysz gimnazjum,  masz problemy zdrowotne i pozostajesz pod opieką lekarza specjalisty możesz w naszej poradni uzyskać opinię w sprawie kształcenia ponadgimnazjalnego kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
Jeśli jesteś zainteresowany taką opinią zapraszamy do CIZ z zaświadczeniem od lekarza specjalisty dotyczącym Twojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Dokument ten  będzie brany pod uwagę w trakcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 Jeśli jesteś uczniem III klasy gimnazjum, który planuje dalszą naukę w zasadniczej szkole zawodowej a 16 lat ukończysz po 1 września powinieneś zgłosić się do poradni w celu uzyskania opinii w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemajaca 16 lat, która ukończyła gimnazjum, osobą niemajacą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum oraz młodocianym, który nie ukończył gimnazjum.
Aby uzyskać pomoc przedstaw nam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Opinia jest niezbędna do zawarcia umowy o pracę ( mówiąc prościej – w celu zorganizowania sobie praktyk zawodowych)