Szkoły ponadgimnazjalne
Dodane przez jacek dnia Kwiecień 16 2009 17:47:57
Lp szkoła Telefon do placówki Adres strony internetowej
1. I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
324-25-55 http://www.slowacki.org/
2. II Liceum Ogólnokształcące
im. Romualda. Traugutta
361-25-68 www.traugutt.net
3. Zespół Szkół
im. Dr. Władysława Biegańskiego
361-11-81 www.lo3msz.czest.pl
4. IV Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
324-16-14 sienkiewicz.czest.pl
5. V Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
324-23-14 www.vmickiewicz.pl
6. VI Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Dąbrowskiego
323-11-63,
323-25-85
www.6liceum.czest.pl
7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 324-52-66,  www.kopernik.czest.pl
8. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 364-27-62
364-24-45
www.8los.internetdsl.pl
9. Zespół Szkół im. gen. Władysława. Andersa 360-17-28,
361-91-00
www.eduapple.pl/anders/
10. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa 366-11-21,
366-11-22p
www.zsprus.czest.pl
11. Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
324-40-40 www.reymont.czestochowa.pl
12. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
370-95-52
363-16-41
www.zeromski.czest.pl
13. Zespół Szkół
im. Jana Kochanowskiego
365-64-50,
365-64-45
www.zskochanowski.eu/
14. Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
324-23-07,
324-23-10
www.zsno.ids.czest.pl/
15. Zespół Szkół Ekonomicznych 324-23-22 www.zse.ids.czest.pl
16. Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Marii Curie Skłodowskiej
361-17-15 www.zsgcz.ovh.org
17. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Kazimierza Pułaskiego
324-14-11,
324-48-39
www.pulaski.neostrada.pl
18. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 360-60-44,
360-60-51
www.czestochowa.ids.pl
19. Zespół Szkół Technicznych 361-29-04 www.zst.ids.czest.pl
20. Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. Władysława Sikorskiego
324-47-27,
324-35-51
www.tzn.ids.czest.pl
21. Centrum Kształcenia Ustawicznego  360-15-43,
360-15-42
www.cku.czest.pl
22. Policealna Szkoła Administracji Publicznej 361-06-12 www.psap.ids.czest.pl
23. Centrum Kształcenia Praktycznego  324-24-81,
324-32-20
www.ckpcz.ovh.org