Czynniki trafnego wyboru zawodu
Dodane przez arkadiuszw dnia Grudzień 10 2009 12:54:45

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest ściśle związany z planowaniem kariery zawodowej. Decydując o wyborze szkoły/zawodu musisz wziąć pod uwagę wiele różnych czynników.CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU

Poznaj siebie:

Poznaj zawody: Poznaj ścieżki educkacji:

- zainteresowania

- informacje o zawodach
i stanowiskach pracy
- system szkolny
- uzdolnienia - zadania i czynności - sieć szkół
- temperament - narzędia pracy - możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
- osobowość
charakter
- możliwości zatrudnienia
- umiejętności - zarobki
- stan zdrowia
- wiedza szkolna/oceny