Kadra
Dodane przez arkadiuszw dnia Wrzesień 01 2011 10:43:51

Z-ca Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej:

mgr Ewa Mucha - pedagog, doradca zawodowy


Pracownicy pedagogiczni:

 

mgr Aneta Kubiak - psycholog, doradca zawodowy

mgr Marta Chuchro - psycholog, doradca zawodowy

mgr Artemia Bańkowska-Doros - psycholog, doradca zawodowy

mgr Monika Charciarek - psycholog, doradca zawodowy

mgr Izabela Sierpińska - pedagog, doradca zawodowy

mgr Aneta Słowińska - pedagog, doradca zawodowy

mgr Beata Samul - pedagog, doradca zawodowy

mgr Luiza Olczak - psycholog, doradca zawodowy
mgr Elżbieta Augustyniak-Brągiel - pedagog, doradca zawodowy - (długotrwałe zwolnienie lekarskie)

mgr Agata Korn - pedagog, doradca zawodowy


W Centrum Informacji Zawodowej każdy pracownik pedagogiczny ma pod swoją opieką szkoły, w których prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą, uczestniczy w szkoleniu Rad Pedagogicznych, zebraniach z rodzicami oraz organizuje punkty konsultacyjne dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.


Koordynacja szkół:

Ewa Mucha

Szkoły ponadpodstawowe: ZS im. Reymonta


Aneta Kubiak


SP: 24, 25, 29, 40, 51, 54, Szkoła Specjalna nr 28

Szkoły ponadpodstawowe: IV LO, III LO


Artemia Bańkowska- Doros

SP: 2, 31, 50, Szkoła Specjalna nr 23

Szkoły ponadpodstawowe: ZS Ekonomicznych, II LO


Izabela Sierpińska


SP: 1, 32, 37, 38, 41, 46

Szkoły ponadpodstawowe: ZS. Kochanowskiego, IX LO

Aneta Słowińska


SP: 11, 14, 18, 33, 39, 48

Szkoły ponadpodstawowe: ZS Technicznych, ZS Samochodowo-Budowlanych, ZS Plastycznych


Beata Samul


SP: 8, 19, 42, 47, 52,

Szkoły ponadpodstawowe: TZN, VI LO

Luiza Olczak


SP: 10, 22, 49, 53, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Szkoły ponadpodstawowe: VII LO, ZS im. B. Prusa

Monika Charciarek


SP: 7, 20, 34, 36

Szkoły ponadpodstawowe: V LO, ZS im. gen. Andersa

 

Marta Chuchro


SP: 12, 16, 21, 26, 27, 35, Szkoła Specjalna nr 45

Szkoły ponadpodstawowe: ZSTiO

 

Agata Korn


SP: 9, 13, 15, 17, 30

Szkoły ponadpodstawowe: I LO, VIII LO, ZS. Mechaniczno- Elektrycznych, ZS Gastronomicznych