Kadra
Dodane przez arkadiuszw dnia Wrzesień 01 2011 10:43:51

Z-ca Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej:

mgr Ewa Mucha - pedagog, doradca zawodu


Pracownicy pedagogiczni:

 

mgr Aneta Kubiak - psycholog, doradca zawodu

mgr Marta Chuchro - psycholog, doradca zawodu

mgr Artemia Bańkowska-Doros - psycholog, doradca zawodu

mgr Monika Charciarek - psycholog, doradca zawodu

mgr Izabela Sierpińska - pedagog, doradca zawodu

mgr Aneta Słowińska - pedagog, doradca zawodu

mgr Beata Samul - pedagog, doradca zawodu

mgr Luiza Olczak - psycholog, doradca zawodu
mgr Elżbieta Augustyniak-Brągiel - pedagog, doradca zawodu


W Centrum Informacji Zawodowej każdy pracownik pedagogiczny ma pod swoją opieką szkoły, w których prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą, uczestniczy w szkoleniu Rad Pedagogicznych, zebraniach z rodzicami oraz organizuje na terenie szkół Punkty Konsultacyjne dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.


Koordynacja  szkół:

Ewa Mucha

Szkoły ponadpodstawowe: ZS Gastronimicznych, ZS im. Reymonta


Aneta Kubiak


SP: 24, 25, 29, 40, 51, 54, Szkoła Specjalna nr 28

Szkoły ponadpodstawowe: IV LO, ZS Technicznych


Artemia Bańkowska- Doros


SP: 2, 50, 31, Szkoła Specjalna nr 23

Szkoły ponadpodstawowe: ZS Ekonomicznych, II LO, ZS Muzycznych


Izabela Sierpińska


SP: 1,32, 37, 38, 41, 46

Szkoły ponadpodstawowe: ZS. Kochanowskiego, IX LO

Aneta Słowińska


SP: 9, 11, 18, 39, 14, 15, 33

Szkoły ponadpodstawowe: III LO, ZSSB, ZS Plastycznych

Beata Samul


SP: 8, 19, 46, 52, 42, 47

Szkoły ponadpodstawowe: TZN, VI LO

Luiza Olczak


SP: 49, 53, 10, 22, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Szkoły ponadpodstawowe: VII LO, ZS im. B. Prusa

Elżbieta Augustyniak- Brągiel


SP: 20, 34, 36, 7

Szkoły ponadpodstawowe: V LO, ZS im. gen. Andersa

 

Marta Chuchro


SP: 12, 16, 26, 27, 35, 47, 21, Szkoła Specjalna nr 45

Szkoły ponadpodstawowe: ZSTiO

 

Monika Charciarek- w zastępstwie Agata Korn


SP: 13, 17, 30, 48

Szkoły ponadpodstawowe: I LO, VIII LO, ZS. Mechaniczno- Elektrycznych