nowe zawody!
Dodane przez anetas dnia Styczeń 14 2015 09:25:19
Drodzy Uczniowie!

Coraz większe znaczenie mają dziś informacje. Jest ich mnóstwo, błyskawicznie się dezaktualizują, szybki do nich dostęp to niejednokrotnie klucz do sukcesu. Na rynku pojawia się zatem zapotrzebowanie na zawody związane z wyszukiwaniem, gromadzeniem i udostępnianiem różnorodnych informacji.


Treść rozszerzona

Broker informacji

Broker informacji wyszukuje i udostępnia informacje. Jest on pośrednikiem, ale o szczególnym charakterze. Działa samodzielnie lub w ramach firmy, która zajmuje się sprzedażą usług zbierania i przetwarzania informacji lub też pośredniczy w takiej sprzedaży. Praca brokera informacji polega przede wszystkim na dobraniu do zamówienia odpowiedniego źródła i na zbudowaniu optymalnego zapytania wyszukiwawczego. Typowy dzień pracy brokera to sesje w Internecie, sporządzanie bibliografii na dany temat, poszukiwanie materiałów (przegląd baz, zestawień, kartotek, informatorów), przygotowywanie odpowiedzi na złożone zamówienie. Może on zbierać informacje o rynku określonych usług czy towarów, a także zastępować daną agencję w codziennym monitorowaniu mediów pod kątem określonej firmy.

Istotną sprawą w pracy brokera informacji jest umiejętność organizacji pracy. Potrzebna jest wyobraźnia, kreatywność i sposób myślenia zmierzający do maksymalnego skrócenia czasu i kosztów dotarcia do danych. Niezbędna jest również odpowiedzialność i rzetelność. Kluczową cechą jest logika myślenia, nastawiona na zbudowanie odpowiedniej strategii zdobywania informacji. Istotne jest także radzenie sobie z pracą w szybkim tempie (zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy).

Brokerami informacji zostają przede wszystkim absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, odpowiednich specjalności na wydziałach dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz public relations. Zatrudnienia można poszukiwać w nowoczesnych bibliotekach, ośrodkach informacji i firmach brokerskich zajmujących się usługami z zakresu sprzedaży lub pośrednictwa. Można też pracować na własny rachunek, proponując swoje usługi branżom biznesowym i przemysłowym, firmom marketingowym, producentom oprogramowania, instytucjom oświatowym i wydawcom (broker edukacyjny), dziennikarzom, kancelariom prawnym, bankom, firmom ubezpieczeniowym (broker ubezpieczeniowy).

Zostań brokerem informacji, jeśli:

- lubisz poszukiwać informacji

- potrafisz organizować sobie pracę

- jesteś osobą rzetelną i odpowiedzialną

- umiesz pracować w szybkim tempie

Zawody pokrewne:

specjalista ds. public relations, bibliotekoznawca, doradca ubezpieczeniowy

Obserwowane obecnie zainteresowanie stanem zdrowia człowieka i coraz większa świadomość zależności stanu zdrowia od odpowiedniej diety rodzi zapotrzebowanie na kompetentne osoby, potrafiące poradzić, jak racjonalnie się odżywiać.

Dietetyk

Głównym zadaniem dietetyka jest opracowywanie, zgodnie z aktualnymi zasadami żywienia i wskazaniami lekarskimi, odpowiednich programów żywieniowych, przede wszystkim dla osób będących w szczególnych sytuacjach, np. w czasie choroby, w okresach wzmożonego wysiłku, podczas ciąży czy odchudzania się. Dietetyk często współpracuje z lekarzami, wspomagając proces leczenia odpowiednim doborem diety i poprawiając w ten sposób samopoczucie pacjenta. Dietetycy prowadzą także działalność edukacyjną, realizując różnorodne projekty profilaktyki zdrowego żywienia.

Dietetyk powinien znać typy żywności i źródła jej pochodzenia, powinien także – odpowiadając za ofertę żywieniową placówki, w której jest zatrudniony – posiadać wiedzę o procesie przygotowywania potraw.W tej pracy niezbędna jest znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a także wiedza na temat skutków działania produktów żywnościowych. Ze względu na charakter pracy dietetyk powinien łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy zwracają się do niego o pomoc. Przydatne są takie cechy jak: otwartość, cierpliwość i wyrozumiałość dla ludzkich słabości. Dodatkowym atutem jest umiejętność wczuwania się w problemy pacjentów. Istotne są także: logiczne myślenie, spostrzegawczość, koncentracja uwagi, wytrwałość i dokładność. W zawodzie tym konieczne jest ciągłe uzupełnianie wiedzy, także ze źródeł obcojęzycznych. Ważne, by dietetyk potrafił współpracować z lekarzami, psychologami lub rehabilitantami oraz z pacjentem i jego rodziną. Dietetykiem może zostać absolwent odpowiedniego kierunku lub specjalności na uczelni medycznej lub rolniczej. Połączenie wiedzy medycznej z technologią żywienia daje wiele możliwości pracy, np. w klasycznej gastronomii, w placówkach opieki medycznej, zwłaszcza w szpitalach i ośrodkach sanatoryjnych, w centrach odnowy biologicznej, klubach fitness i wydawnictwach, zajmujących się promocją zdrowia.

Zostań dietetykiem, jeśli:

- chcesz pomagać ludziom i potrafisz wczuwać się w ich problemy

- łatwo nawiązujesz kontakty

- interesują Cię zagadnienia związane z żywieniem człowieka

- lubisz i promujesz zdrowy tryb życia

Zawody pokrewne:

inżynier technologii żywności, specjalista żywienia człowieka, lekarz alergolog (ds. alergii

pokarmowych)

Podstawą rozwoju gospodarek światowych jest coraz powszechniejsze stosowanie zaawansowanych technologii wraz z nowoczesnymi materiałami i komponentami materiałowymi. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów tworzących nowe materiały oraz projektujących innowacyjne zastosowania zarówno znanych, jak i nowych surowców.

Inżynier inżynierii materiałowej

Głównym zadaniem inżyniera inżynierii materiałowej jest projektowanie nowych oraz doskonalenie już istniejących surowców i materiałów produkcyjnych.

Specjalista inżynierii materiałowej projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych oraz organizuje i prowadzi badania nad ich strukturą chemiczną, wytrzymałością i możliwościami zastosowań. Do jego zadań należy również opracowywanie założeń technologicznych produkcji kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów, jak również konsultacje techniczne, kontrolowanie jakości produkcji oraz rozpoznawanie usterek i ich eliminacja. Specjalista z tego zakresu zajmuje się także przewidywaniem możliwości zapotrzebowania oraz stosowania różnorodnych surowców i kompozytów materiałowych, jak również projektowaniem działań produkcyjnych z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska naturalnego.

Praca w zawodzie inżyniera inżynierii materiałowej wymaga przede wszystkim, oprócz uzdolnień matematycznych i technicznych, dobrej pamięci, kreatywności i wyobraźni przestrzennej, umiejętności analitycznych oraz samodzielności i niezależności poglądów. To praca dla osób o dużej spostrzegawczości, bardzo dobrym wzroku i słuchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz doskonale rozróżniających barwy. Niezwykle przydatne w pracy specjalisty z tego zakresu są również wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie oraz duża ciekawość poznawcza. Inżynier inżynierii materiałowej może znaleźć pracę przede wszystkim w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Może pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, związanych z uczelniami wyższymi, w centrach badawczych zakładów produkcyjnych, stosujących technologie oparte na nowych osiągnięciach w dziedzinie badań materiałowych. Są to zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem metali lub chemii budowlanej, przemysłowej i użytkowej, jak również firmy medyczne, farmaceutyczne oraz biotechnologiczne, które coraz częściej stosują nowoczesne technologie (nanotechnologie, nanostruktury) do produkcji materiałów i sprzętów niezbędnych w diagnostyce i terapii.

Studiuj inżynierię materiałową, metalurgię lub technologię chemiczną, jeśli:

- lubisz poszukiwać innowacyjnych rozwiązań

- interesują Cię nowoczesne technologie i śledzisz nowinki techniczne

- lubisz dzielić się wiedzą z innymi

- jesteś kreatywny, spostrzegawczy i twórczy

Zawody pokrewne:

inżynier inżynierii środowiska, inżynier chemik, inżynier budownictwa, inżynier górnik, inżynier technologii materiałów budowlanych

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii i zwiększenie zapotrzebowania różnych dziedzin gospodarki na wysokiej klasy produkty powoduje wzrost zainteresowania rynku pracy uzdolnionymi technicznie specjalistami, którzy potrafiliby skutecznie organizować produkcję.

Inżynier organizacji i planowania produkcji

Praca w tym zawodzie polega na projektowaniu i nadzorowaniu organizacji procesów produkcyjnych, opracowywaniu schematów i harmonogramów produkcji, koordynowaniu procesu dostarczania części i wyrobów, a także szkoleniu personelu. Inżynier ten opracowuje plany dotyczące obciążeń i terminów wykonania pracy, dostaw materiałów na stanowiska robocze oraz nadzoruje transport wewnętrzny.

Niezbędna w pracy na tym stanowisku jest bardzo dobra znajomość realiów gospodarczych i społecznych, połączona z aktualną wiedzą techniczną i wysokimi kompetencjami w tym zakresie. To zawód, który wymaga gotowości do ciągłego doskonalenia się w wybranej dziedzinie poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacyjnych i samodzielną analizę aktualnych czasopism branżowych. Liczne w tym zawodzie kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych szczebli, konsultowanie, planowanie i organizowanie prac wymagają wysokich umiejętności społecznych. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna umieć postępować z ludźmi, w tym delegować zadania i egzekwować ich realizację, wprowadzać dyscyplinę pracy, współpracować, a także budować swój autorytet. Praca ta wymaga dużej odpowiedzialności, rzetelności, fachowości oraz samodzielności. Konieczne są więc takie cechy, jak stanowczość, wytrwałość i odporność na stres, ale przydaje się też elastyczność.

Inżynier organizacji i planowania produkcji znajdzie zatrudnienie w różnorodnych firmach i zakładach produkcyjnych. Aby pracować w tym zawodzie, należy ukończyć studia techniczne na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją, organizacja i zarządzanie.

Zostań inżynierem organizacji i planowania produkcji, jeśli:

- interesują Cię procesy produkcyjne i zarządzanie nimi

- potrafisz komunikować się i kierować ludźmi

- jesteś dynamiczny i elastyczny

- jesteś stanowczy i odporny na stres

Zawody pokrewne:

specjalista ds. planowania produkcji, specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji, menedżer ds. planowania produkcji, specjalista planista

Wzrost zatrudnienia w tej dziedzinie związany jest ściśle z dwoma kwestiami: rozwojem medycyny oraz wydłużaniem się ludzkiego życia.

Kosmetolog

Coraz bardziej popularny zawód kosmetologa należy do grupy prestiżowych profesji, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość. Pragniemy coraz dłużej wyglądać zdrowo, pięknie i młodo, a dzięki medycynie i kosmetykom udaje nam się nieco wygrywać z czasem. Pomagają nam w tym specjaliści znający właściwości kosmetyków i skuteczność różnorodnych preparatów i zabiegów kosmetycznych.

Od specjalisty kosmetologii wymaga się przede wszystkim szerokiej wiedzy medycznej z zakresu dermatologii, immunologii i alergologii, umożliwiającej mu zaproponowanie każdemu klientowi odpowiednich środków i zabiegów kosmetycznych. Kosmetolog diagnozuje nie tylko defekty, ale również choroby skóry. Wykonuje różnorodne zabiegi – od oczyszczających skórę, poprzez masaże twarzy, szyi czy dekoltu, po makijaż. Ze względu na charakter pracy podstawowymi cechami kosmetologa powinny być: zdolność empatii, wysłuchania, przekonania. W pracy tej sprawdzi się osoba pogodna i łagodna, niezwykle dokładna i skrupulatna. Ważne w tym zawodzie są zdolności manualne i dobry wzrok, zainteresowanie ciałem człowieka, w szczególności skórą. Liczy się także wrażliwość artystyczna, estetyka i poczucie piękna. Oprócz tego specjalista ds. kosmetologii powinien być samodzielny, mieć umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobrą pamięć i chęć ciągłego dokształcania się. Do tego zawodu najlepiej przygotowują wyższe studia z zakresu kosmetologii na jednej z polskich lub zagranicznych uczelni. Absolwenci najczęściej podejmują pracę we własnym gabinecie, ale spotykamy ich również w firmach farmaceutycznych i kosmetycznych, gdzie pracują jako doradcy lub konsultanci. Są również współpracownikami wydawnictw zajmujących się zdrowiem i urodą.

Studiuj kosmetologię, jeśli:

- chcesz pomagać innym

- interesuje Cię zastosowanie medycyny w pielęgnacji ciała

- interesujesz się kreowaniem wizerunku

- jesteś dokładny i cierpliwy

Zawody pokrewne:

wizażysta, masażysta, lekarz dermatolog, fizykoterapeuta

Obserwujemy obecnie gwałtowny rozwój mechaniki, elektroniki i informatyki. W różnych obszarach gospodarki, a także w życiu codziennym zastosowanie znajdują coraz nowocześniejsze technologie.

Mechatronik

Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną − oprócz mechaniki, elektroniki i informatyki obejmuje także inżynierię materiałową, optykę, a nawet bioinżynierię.

U osoby zainteresowanej pracą mechatronika niezbędne są predyspozycje ogólnoinżynierskie: znajomość zasad działania urządzeń technicznych, zwłaszcza z zakresu automatyki, a także uzdolnienia matematyczne i techniczne. Istotna jest otwartość na wiedzę interdyscyplinarną. Zawód ten wymaga uwzględniania oczekiwań użytkowników danej konstrukcji (np. automatów sprzedających, aparatów fotograficznych, automatycznie otwierających się drzwi). Ważne w pracy mechatronika są także umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołami inżynierskimi. Mechatronikiem zostaje zwykle absolwent studiów wyższych − mechatroniki lub specjalności mechatronicznej na kierunkach: automatyka i robotyka lub budowa maszyn. Pracy można poszukiwać w serwisach dużych firm, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką. Można np. nadzorować urządzenia wykorzystywane w szpitalach (specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna), pracować przy budowie aparatury kosmicznej, medycznej i wykorzystywanej w ochronie środowiska, przy badaniach sprzętu optycznego i optoelektronicznego (specjalność: inżynieria fotoniczna), w telewizji, radiu i firmach reklamowych (specjalność: techniki multimedialne).

Studiuj mechatronikę, jeśli:

- masz uzdolnienia matematyczne i techniczne

- jesteś osobą pomysłową, o wszechstronnych zainteresowaniach

- charakteryzuje Cię ciekawość działania różnych wytworów techniki

- lubisz kontakty i współpracę z ludźmi

Zawody pokrewne:

inżynier automatyki i robotyki, inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej,

inżynier mechanik

Przemiany społeczno-technologiczne, wzrastające wymogi rynku pracy oraz coraz szybsze tempo życia wpływają na wzrost kosztów społecznych, w tym na natężenie chorób cywilizacyjnych (przede wszystkim depresji i nerwic), kryzysów rodzinnych i konfliktów.

Mediator

Głównym celem pracy mediatora jest pomoc stronom będącym w konflikcie (osobom prywatnym, firmom i instytucjom) w osiągnięciu porozumienia. Zgodnie z prawem mediatorem może zostać obywatel polski posiadający pełnię praw cywilnych i obywatelskich, który ukończył 26 lat i nie był nigdy karany. Mediator jest osobą zaufania publicznego, specjalistą działającym w obszarze spraw społecznych. Współpracuje głównie z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i organizacjami działającymi na rzecz osób prywatnych i społeczności lokalnej. Prowadzi działania mediacyjne dotyczące wszelkich form konfliktów: rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i społecznych, ale również cywilnych, gospodarczych, politycznych i karnych. Mediator odpowiada za zdiagnozowanie konfliktu, określenie sposobu prowadzenia mediacji i organizowanie spotkań mediacyjnych. Zapewnia również odpowiednie, bezpieczne i poufne miejsce, umożliwiające wykorzystanie technik mediacyjnych oraz skorzystanie z pomocy doradców prawnych i innych ekspertów. Jego podstawową metodą jest aktywne słuchanie stron, aby wiarygodnie poznać ich stanowiska, potrzeby i interesy oraz ustalić możliwe warunki ugody. Pomaga następnie w sformułowaniu ugody oraz w sprawdzeniu realnych szans na wprowadzenie jej w życie. Kandydat na mediatora przede wszystkim musi być osobą godną zaufania, uczciwą i pełną taktu, posiadającą wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz predyspozycje do pracy z ludźmi. Powinien być cierpliwy, wyważony i spokojny, a także elastyczny, empatyczny i tolerancyjny. Ważne w tym zawodzie są umiejętności obserwowania, aktywnego słuchania, moderowania dyskusji, bez względu na okoliczności. Oprócz tego mediator powinien posiadać odpowiednią wiedzę prawniczą, zwłaszcza z tej dziedziny prawa, z której prowadzone są mediacje (prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, administracyjnego lub gospodarczego). Mediator może podjąć pracę w wyspecjalizowanej instytucji współpracującej z sądami lub działać niezależnie, pod warunkiem uzyskania wpisu do wykazu mediatorów, prowadzonego przez właściwy sąd okręgowy.

Zostań mediatorem, jeśli:

- chcesz pracować z ludźmi i im pomagać

- umiesz słuchać i analizować informacje

- masz zdolności do rozwiązywania sytuacji konfliktowych

- jesteś odpowiedzialny, zdyscyplinowany i otwarty

Zawody pokrewne:

psycholog, pedagog, terapeuta, kurator sądowy

Coraz więcej czasu wolnego (np. wskutek skracania czasu pracy lub pozostawania bez zatrudnienia) i promocja zdrowego stylu życia powodują, że rośnie zainteresowanie czynnym uprawianiem sportu i uczestniczeniem w imprezach sportowych.

Menedżer sportu

Jest to osoba działająca w imieniu klubu, związku sportowego lub zawodnika. Zajmuje się kontaktami z instytucjami sportowymi, trenerami, prawnikami, na przykład w celu zawarcia umowy dotyczącej organizacji imprezy sportowej, sponsorowania, reklamy itd. Ponadto realizuje transfery zawodników na terenie kraju i za granicą. Odpowiada za kondycję finansową firmy lub zawodnika: pozyskuje sponsorów, dba o reklamę i zabiega o odpowiednie warunki treningowe. Innym obszarem pracy menedżera sportu jest pozyskiwanie informacji, np. o dyscyplinie, zawodnikach, ich aspiracjach sportowych i życiowych. Może on także opracowywać rozgrywki pomiędzy klubami sportowymi lub zawodnikami (organizacja, negocjacje).

W pracy menedżera sportu kontakty z ludźmi są bardzo intensywne. Dlatego przydatne są umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i negocjacji. Praca ta niesie ze sobą ryzyko konfliktów. Ważne są więc samokontrola i odporność emocjonalna. Istotna jest odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji. Bardzo ważna jest dyspozycyjność (dostosowanie się do czasu treningów, terminów rozgrywek, wyjazdów). Menedżer sportu powinien być skutecznym w działaniu fachowcem, znakomitym organizatorem, posiadającym autorytet w zespole, motywującym i inspirującym podopiecznych. Mimo różnorodnych kontaktów i zależności powinien umieć działać samodzielnie. Osoby będące absolwentami akademii wychowania fizycznego, wybranych specjalności kierunku: zarządzanie i marketing mogą poszukiwać pracy w firmach związanych ze sportem, np. klubach, obiektach, związkach i zrzeszeniach sportowych, a także odpowiedzialnych za sport instytucjach samorządowych i państwowych.

Zostań menedżerem sportu, jeśli:

- interesujesz się sportem

- lubisz pracować z ludźmi

- jesteś osobą odpowiedzialną

- lubisz podejmować decyzje

Zawody pokrewne:

instruktor dyscypliny sportowej, menedżer dyscypliny sportowej, trener sportowy

Coraz bardziej komplikujące się życie społeczne, stres, poczucie braku pewności i bezpieczeństwa w niemalże każdej sferze ludzkiego życia sprawiają, że u coraz większej liczby osób pojawiają się różnorodne trudności natury psychicznej wymagające profesjonalnego wsparcia.

Psychoterapeuta

Zawód psychoterapeuty nie jest zupełnie nową profesją, ale niezwykle potrzebną w świecie pełnym niepewności i ciągłych zmian. Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy terapeutycznej osobom cierpiącym na różnorodne psychiczne i psychosomatyczne zaburzenia, m.in. takie jak zaburzenia osobowości,nerwice, uzależnienia oraz choroby o podłożu psychicznym (np. zaburzenia jedzenia). Pomaga ludziom, którzy doświadczają problemów psychologicznych i zdrowotnych, związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia (osobistej, społecznej, rodzinnej czy zawodowej), stosując adekwatne do problemów metody i techniki leczenia, oparte na wiedzy naukowej, których forma zależy od reprezentowanej przez niego szkoły psychoterapeutycznej.

Podstawową formą pracy w tym zawodzie jest prowadzenie psychoterapii, bazującej na słownym kontakcie z klientem/pacjentem. Głównym zadaniem psychoterapeuty jest zbudowanie takiej relacji terapeutycznej, która pozwoli na dokonanie prawidłowej diagnozy, dobór odpowiedniej metody pracy i skuteczną terapię. Psychoterapeuci prowadzą psychoterapię indywidualną (sesje terapeutyczne z jedną osobą) oraz grupową, opartą na spotkaniach z kliku lub kilkunastoosobową grupą klientów/pacjentów. Zarówno w przypadku terapii indywidualnej, jak i grupowej proces psychoterapii składa się z diagnozy problemu, zawarcia kontraktu z osobami leczonymi oraz pracy nad problemami osób objętych terapią. Do zadań psychoterapeuty należy również dokumentowanie przeprowadzonych sesji z klientem/ pacjentem a w określonych przypadkach konsultowanie ich z psychoterapeutą opiekunem – superwizorem. Praca psychoterapeuty wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi, dlatego tak istotne są w niej wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne. Jest to praca dla osób zainteresowanych ludźmi i ich problemami, które posiadają wyjątkową zdolność koncentracji uwagi, dobrą pamięć, a także są wytrzymałe na długotrwały wysiłek psychiczny. W tym zawodzie bardzo ważna jest również elastyczność, empatia i cierpliwość, jak również samokontrola, odporność emocjonalna oraz szacunek dla godności człowieka. To zawód, który wymaga wysokiej sprawności intelektualnej, niezależności myślenia, chęci ciągłego doskonalenia, ale także dużej odpowiedzialności moralno-społecznej oraz zawodowej. Psychoterapeuta wykonuje swą pracę najczęściej w zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych placówkach medycznych, ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych gabinetach i innych. Może współpracować z innymi terapeutami, z lekarzami, rodziną klienta/pacjenta oraz innymi specjalistami i osobami znaczącymi w procesie terapii. Aby zostać psychoterapeutą, należy po studiach magisterskich ukończyć co najmniej czteroletnie szkolenie w określonym podejściu terapeutycznym, w tym przejść osobistą psychoterapię, szkolenie teoretyczne i praktyczne, staż kliniczny oraz przynajmniej dwuletni okres praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu, nadzorowanej przez superwizora, a także zdać egzamin pozwalający na uzyskanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcję Psychoterapii lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zostań psychoterapeutą, jeśli:

- lubisz pomagać ludziom

- szukasz nieszablonowej pracy

- interesuje Cię rozwój człowieka

- jesteś komunikatywny, wytrwały i empatyczny

Zawody pokrewne:

psycholog kliniczny, lekarz psychiatra, pedagog specjalny, pracownik socjalny

Rozwój różnorodnych dziedzin gospodarki oraz wzrost konkurencyjności powoduje zwiększony popyt na ludzi potrafiących wspomóc przygotowywanie planów strategii produkcyjnych i tworzenia nowych usług. Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na specjalistów o zdolnościach analitycznych, potrafiących badać i przewidywać społeczne potrzeby i oczekiwania.

Specjalista ds. analizy rynku (badacz rynku)

Praca specjalisty ds. analizy rynku skoncentrowana jest na rozpoznawaniu środowiska rynkowego określonych usług lub produktów. To istotny element szeroko pojętego zarządzania – wartość pracy tego specjalisty rośnie wraz ze wzrostem konkurencyjności w danej branży.

Głównym zadaniem specjalisty ds. analizy rynku jest badanie rynku poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych do określenia zapotrzebowania na określone usługi i produkty. Jego działania obejmują: opracowanie projektu badania, zdobywanie i gromadzenie danych, analizę i interpretację zgromadzonego materiału badawczego, opracowanie wniosków oraz przygotowanie raportu z wynikami, wnioskami i wskazówkami dla organizacji zlecającej badania. Praca badacza rynku wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności, szczególnie z zakresu: ekonomii, statystyki, księgowości, socjologii, informatyki oraz nauk społecznych. Podstawową cechą wymaganą od specjalisty ds. analizy rynku jest umiejętność dokonywania analizy i syntezy danych. Niezbędna w tym zawodzie jest zdolność logicznego myślenia, interpretacji i wyciągania wniosków: dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, przewidywanie zjawisk lub sytuacji na podstawie zgromadzonych informacji itp. Zawód ten wymaga ogromnej systematyczności, zdolności koncentracji i wytrwałości. Analityk powinien mieć podzielną uwagę i umieć obejmować badany problem całościowo. Do niezbędnych cech należą: dokładność, skrupulatność, cierpliwość i odpowiedzialność. Ważna jest także umiejętność samokontroli oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W wykonywaniu zawodu specjalisty ds. analizy rynku bardzo przydatne są zainteresowania ogólnospołeczne i naukowe, zwłaszcza matematyczne i socjologiczne, oraz chęć zdobywania różnorodnej wiedzy o ludziach i świecie. To zawód wymagający także umiejętności prezentowania swoich pomysłów i przekonywania do nich innych oraz odwagi w nowych, nieznanych sytuacjach. Aby podjąć pracę jako specjalista ds. analizy rynku w instytucji realizującej badania socjologiczne lub ekonomiczne, w instytucjach finansowych, bankowych lub w firmach produkcyjnych, należy ukończyć socjologię, psychologię lub dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specjalnością: badanie rynku.

Zostań specjalistą ds. analizy rynku, jeśli:

- interesujesz się ekonomią i tematyką rynków

- posiadasz wysokie umiejętności analityczne

- jesteś dokładny i dociekliwy

- potrafisz prezentować swoje poglądy

Zawody pokrewne:

specjalista ds. finansów, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. sprzedaży

W społeczeństwie wiedzy i informacji, przy ciągle rosnącym znaczeniu mediów i ich opiniotwórczej roli, w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym niezbędne stają się osoby potrafiące zarządzać informacjami, specjaliści zajmujący się komunikacją z mediami i otoczeniem społecznym.

Specjalista ds. public relations (specjalista ds. PR)

Każda nowoczesna firma, instytucja czy organizacja potrzebuje dziś specjalisty ds. public relations, zajmującego się kształtowaniem jej wizerunku w mediach oraz w oczach pracowników, przedstawicieli władz lokalnych i partnerów biznesowych.

Zadania specjalisty ds. PR obejmują różnorodne obszary. Pełni on często rolę rzecznika prasowego: kontaktuje się z mediami, głównie z dziennikarzami, opracowuje i dostarcza różnych informacji na temat polityki i strategii działania firmy, jej planów, sukcesów, ale też pojawiających się trudności. Nierzadko, zarządzając działem promocji firmy lub ściśle z nim współpracując, specjalista ds. PR zajmuje się promocją, posługując się na przykład sponsorowanymi artykułami lub organizując różnorodne akcje. Do jego zadań należy dbanie o wizualną identyfikację firmy: spójność i jednolitość wszelkich materiałów firmowych i reklamowych. Specjalista ds. PR odpowiada za wewnętrzny wizerunek instytucji: dostarcza pracownikom najważniejszych informacji na temat działania firmy, koordynuje komunikacją wewnętrzną oraz kształtuje spójną identyfikację pracowników z firmą (np. poprzez stroje firmowe, jednolite wizytówki, adresy e-mail itp.). Niezwykle istotnym obszarem działania specjalisty ds. PR jest także skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych: awarii, wypadków itp. Ze względu na charakter pracy, specjalista ds. PR powinien być osobą komunikatywną i otwartą, umiejącą prowadzić mediacje i negocjacje. Ceniona jest kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji (często pod presją czasu i w dużym stresie), elokwencja, logiczne myślenie oraz odporność emocjonalna. Niezbędne w tym zawodzie są: dobrze rozwinięty zmysł estetyczny, wysoka kultura osobista i zdolności organizacyjne. Praca na tym stanowisku wymaga mobilności i gotowości do działania w różnorodnych warunkach. W pracy specjalisty ds. public relation przydatne są zainteresowania społeczno-humanistyczne, orientacja w ważnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Konieczna jest umiejętność pracy na komputerze i bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Specjalistów ds. public relations kształci się na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie i marketing, socjologia, politologia oraz ekonomia. Absolwent może podjąć pracę jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy, doradca ds. mediów lub kontaktów z mediami. Specjaliści ds. PR często prowadzą samodzielne agencje, świadcząc usługi w zakresie public relations na rzecz firm, instytucji, organizacji, a nawet rządów państw.

Zostań specjalistą ds. PR, jeśli:

- umiesz opracowywać, kształtować i upowszechniać informacje

- masz uzdolnienia komunikacyjne

- potrafisz i lubisz występować publicznie

- jesteś kreatywny, opanowany i odpowiedzialny

- cenisz sobie samodzielność, a jednocześnie potrafisz współdziałać z innymi

Zawody pokrewne:

dziennikarz, specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, dyplomata

Dzisiaj coraz częściej zwraca się uwagę na znaczenie zdrowia i dbałość o nie. Podkreśla się wagę profilaktyki i promocji działań na rzecz podnoszenia jakości życia społeczeństwa, także w aspekcie jego zdrowia. W tym celu poszukiwani są specjaliści umiejący realizować zadania zdrowia publicznego na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym czy lokalnym.

Specjalista zdrowia publicznego

Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem ekologicznych zagrożeń zdrowotnych, kontroluje, ocenia stan sanitarny i stan zdrowia populacji na określonym terenie, zapobiega masowym zagrożeniom zdrowotnym, działając w ramach krajowych i międzynarodowych placówek, instytucji i organizacji sanitarno-epidemiologicznych. Wykonuje badania analityczne środowiska, wykrywa źródła zagrożeń zdrowotnych, przeprowadza próby biologiczne pozwalające określać stan zanieczyszczenia środowiska. Zajmuje się także kontrolą zakładów pracy, placówek oświatowych, kulturalnych i innych pod kątem spełniania wymagań sanitarnych. Przygotowuje ekspertyzy, normy, przepisy sanitarno-higieniczne. Do zadań specjalisty zdrowia publicznego należy także prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów dotyczących stanu sanitarno-epidemiologicznego powierzonego terenu. Współdziała z innymi specjalistami i placówkami ochrony zdrowia w zwalczaniu epidemii i innego rodzaju zagrożeń zdrowotnych. Zajmuje się promowaniem zdrowia.

Bardzo ważne w pracy specjalisty zdrowia publicznego są spostrzegawczość, refleks. Ze względu na prowadzenie badań laboratoryjnych bardzo ważna jest sprawność zmysłów, zręczność. Przydatne są także: koncentracja i podzielność uwagi, logiczne myślenie, zdolności rachunkowe. Dobrze, jeśli taka osoba posiada łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Bardzo istotna jest umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Praca specjalisty zdrowia publicznego wymaga także dokładności, precyzji i wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jest to praca dla absolwentów kierunków studiów wyższych takich, jak np. chemia, biologia, zdrowie publiczne. Specjalista zdrowia publicznego może pracować w laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach działających na rzecz zdrowia społecznego. Może być zatrudniony także w przychodniach, szpitalach. Pracy można poszukiwać w administracji różnych instytucji i jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Można również prowadzić działalność badawczo-naukową.

Zostań specjalistą zdrowia publicznego, jeśli:

- interesujesz się chemią, biologią

-  jesteś osobą odpowiedzialną

- umiesz podejmować decyzje

- lubisz wykonywać prace wymagające dokładności

Zawody pokrewne:

biolog, inżynier chemik, inżynier inżynierii środowiska, promotor zdrowia

Szybki rozwój nowoczesnych technologii oraz zmienny i coraz bardziej wymagający rynek pracy powoduje ciągłą potrzebę uczenia się, doskonalenia, dokształcania. Wzrasta więc zapotrzebowanie na różnych edukatorów, szkoleniowców, doradców. Ze względu na rosnący stres towarzyszący pracy rośnie także popyt na psychologów i psychoterapeutów.

Trener

Wielu z nas zawód trenera nadal kojarzy się jedynie z trenerem sportowym, ale wykonują go również profesjonaliści zajmujący się szkoleniami zawodowymi i osobistymi, wspomagający rozwój psychiczny, intelektualny, społeczny i fizyczny klientów.

Głównym zadaniem trenera jest opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów dla różnorodnych grup odbiorców. Trenerzy prowadzą zwykle zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych (treningi interpersonalne, asertywności, motywacyjne, budowanie zespołu i praca zespołowa itp.), doskonalenia umiejętności zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, umiejętności sprzedażowych itp. Zajmują się także specjalistycznymi szkoleniami dotyczącymi branży, w której działają klienci. Są to szkolenia produktowe, instruktaż procedur i form działania, szkolenia rozwijające fachową wiedzę. Na rynku pracy pojawiają się także tzw. trenerzy osobiści lub trenerzy samopoczucia, pracujący najczęściej z indywidualnym klientem, wspomagający jego rozwój psychiczny, wzmacniający motywację i poprawiający kondycję fizyczną. Specjalizują się w tym najczęściej psycholodzy lub instruktorzy fitness. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w pracy trenerskiej, zarówno w sporcie, jak i w szkoleniach pracowniczych, jest umiejętność motywowania zespołu lub pojedynczych osób, wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętności dydaktyczne. Wymagane są także umiejętności planowania i weryfikowania pracy podopiecznych oraz działań własnych, umiejętność wykorzystania wiedzy o człowieku i jego możliwościach, połączona z konkretną wiedzą specjalistyczną. Dobry trener to dojrzały, otwarty i elastyczny człowiek, posiadający duże zdolności adaptacyjne i sporą intuicję. W jego pracy ważne są też takie umiejętności i predyspozycje, jak dobra pamięć, refleks, dar obserwacji, umiejętność analizy i wyciągania wniosków, a także pokora, będąca gwarancją rozwoju i doskonalenia własnego warsztatu. Trenerzy (szkoleniowcy) w zależności od specjalizacji pracują w działach personalnych, w firmach szkoleniowych, ośrodkach edukacji dorosłych, centrach rozwoju osobistego i w różnych agencjach.

Zostań trenerem, jeśli:

- lubisz ludzi i pracę z nimi

- interesuje Cię rozwój człowieka

- lubisz dzielić się wiedzą z innymi

- jesteś komunikatywny, otwarty i twórczy

Zawody pokrewne:

nauczyciel, pedagog, psycholog

Obecnie coraz ważniejsze staje się planowanie przestrzenne, dbałość o właściwe zagospodarowanie terenu, adekwatne do warunków społecznych, ekonomicznych, historycznych. Planowanie przestrzenne służy rozważnemu gospodarowaniu przestrzenią. Staje się ona polem dla działań zawodowych różnych specjalistów.

Urbanista

Prowadzi badania, opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej. Wykonuje nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzi studia i analizy: warunków środowiska przyrodniczego (geologicznych, hydrograficznych, fizjograficznych i areosanitarnych); warunków społecznych na terenach zurbanizowanych (demograficznych i socjologicznych); historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej; ekonomicznych programów budowy, rozbudowy i modernizacji miast; projektowych powiązań i sieci komunikacyjnych oraz systemów transportu. Opracowuje opinie o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzi doradztwo w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami (terenami). Praca urbanisty jest odpowiedzialna. Wymaga precyzji i dokładności w przygotowywaniu projektów, planów zgodnie z prawem, programami. Urbanista swoje decyzje planistyczne ujmuje w słowach, opisuje, opracowuje w formie graficznej. Ważne w pracy urbanisty są umiejętności interpersonalne, swoje projekty przygotowuje po uzgodnieniach ze specjalistami różnych dziedzin (geodetami, geologami, inżynierami środowiska, urzędnikami). Ważna jest dobra komunikacja słowem i znakiem. Często koordynuje prace innych specjalistów przy projekcie planu. Przeprowadza rozmowy, prowadzi dyskusje, uzgadnia stanowiska z urzędnikami jednostek terytorialnych, inwestorami. Zważywszy na znaczenie decyzji urbanistycznych, często ich nieodwracalność, ważna okazuje się zdolność do przewidywania zachodzących procesów społecznych, gospodarczych, a także przestrzennych. Zatem nieodzowne są: logiczne myślenie, dociekliwość, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność podejmowania decyzji. W pracy urbanisty przydatna jest wiedza z różnych dziedzin np. historii, prawa, demografii, socjologii. Istotne są także cierpliwość i wytrwałość podczas przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Nieodzowna jest dobra pamięć i koncentracja uwagi. Urbanista bywa narażony na sytuacje konfliktowe np. podczas spotkań z inwestorami, właścicielami nieruchomości. Do podjęcia pracy urbanisty wymagane jest wykształcenie wyższe (architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna). Urbanista może pracować w firmie urbanistycznej, administracji samorządowej, rządowej. Może prowadzić także prace naukowe, dydaktyczne.

Zostań urbanistą, jeśli:

- masz wyobraźnię przestrzenną

- umiesz dobrze komunikować się z ludźmi

- jesteś osobą cierpliwą, wytrwałą

- lubisz podejmować decyzje

Zawody pokrewne:

architekt, architekt krajobrazu, inżynier budownictwa

Informatyka, telekomunikacja i technologia informacyjna są na całym świecie najbardziej dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami. Nowych zawodów jest więc w tym obszarze bardzo dużo.

Webmaster

Webmaster jest administratorem stron lub serwisów internetowych, który wykonuje swoją pracę na zlecenie różnych kontrahentów (wydawnictw, redakcji, agencji reklamowych, innych firm) przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych. Przygotowuje i opracowuje materiały graficzne, tekstowe, fotograficzne, dźwiękowe i łączy je w całość.

Do jego obowiązków należy także aktualizowanie i uzupełnianie informacji. Efekty swojej pracy umieszcza na serwerze. Przy projektach bardziej skomplikowanych współpracuje z grafikiem i programistą o odpowiedniej specjalności. Może też pełnić obowiązki administratora systemów internetowych (np. w portalach). Osobom zainteresowanym pracą w zawodzie webmastera potrzebna jest wiedza z zakresu trzech dziedzin: plastyki, mediów (znajomość praw komunikacji słownej i wizualnej) oraz informatyki. Od webmastera wymaga się umiejętności posługiwania się zaawansowanymi programami graficznymi oraz znajomości języków programowania. Istotna jest też znajomość narzędzi, które służą do budowania interaktywnych i dynamicznych stron i serwisów. Ważne są takie cechy osobowości, jak: cierpliwość, umiejętność organizowania pracy, radzenie sobie z przejściem od pomysłu do realnego projektu. Przydatne są także logiczne myślenie, pomysłowość, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, wytrwałość i umiejętność pracy w zespole. Warto zwrócić uwagę na umiejętność radzenia sobie ze stresem, związanym z koniecznością dotrzymywania terminów ustalonych ze zleceniodawcą. Webmasterami zostają najczęściej absolwenci studiów wyższych, np. studiów dla webmasterów na kulturoznawstwie (specjalności: technologie internetowe, zastosowania Internetu, inżynieria oprogramowania internetowego). Zatrudnienia można szukać w portalach i serwisach internetowych, czasopismach wydawanych online, internetowych serwisach stacji radiowych, branżowych serwisach handlowych, firmach związanych bezpośrednio z Internetem. Istnieją też szanse zaistnienia na rynku pracy z własną działalnością gospodarczą.

Zostań webmasterem, jeśli:

- lubisz pracę z komputerem

- jesteś osobą kreatywną

- cechuje Cię wyobraźnia przestrzenna

- jesteś osoba wytrwałą i cierpliwą

Zawody pokrewne:

programista, administrator baz danych, administrator sieci informatycznych, projektant,

artysta plastyk