IV Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych
Dodane przez anetas dnia Marzec 07 2018 13:23:21

Za kilka miesięcy uczniowie klas III gimnazjum dokonają jednej z najważniejszych decyzji w życiu – wyboru kierunku dalszego kształcenia. Szkoły ponadgimnazjalne, dzięki promocji swoich szkół dostarczają uczniom niezbędnych informacji, by decyzja, co do dalszej ścieżki edukacyjnej była jak najbardziej przemyślana i trafna.

W tym roku szkolnym chcemy kontynuować współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w kwestii przedstawienia oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19. W dniu 27 marca 2018r. w godzinach 16.30 – 18.30 w SP nr 7 zostanie zorganizowany IV Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych.


Treść rozszerzona

Dwadzieścia trzy szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia potwierdziły udział w ww. przedsięwzięciu. Dla nauczycieli i uczniów każdej szkoły przygotowane będzie miejsce do prezentacji plakatów, ulotek, indywidualnych konsultacji dla uczniów i ich rodziców.

Zależy nam bardzo na obecności w tym dniu doradców zawodowych CIZ, dla których udostępnione będzie osobne pomieszczenie dla indywidualnych konsultacji z uczniami i ich rodzicami.

Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych zostanie zorganizowane po raz czwarty, z nadzieją że Państwo odpowiecie na  zaproszenie, a gimnazjaliści, ich rodzice również w tym roku docenią Państwa zaangażowanie oraz poświęcony czas i skorzystają z tej oferty.