KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Dodane przez anetas dnia Wrzesień 03 2018 09:21:17

Warto zapoznać się z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019


Treść rozszerzona

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

3

Ferie zimowe

11 lutego-24 lutego 2019r.

woj.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia-23 kwietnia 2019r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

część humanistyczna –

10 kwietnia 2019r.

część matematyczno-przyrodnicza – 11.04.2019r.

język obcy –

12 kwietnia 2019r.

.

6

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 15 kwietnia 2019r.

matematyka – 16 kwietnia 2019r.

język obcy – 17 kwietnia 2019r.

7

Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019r.

8

Egzamin maturalny

język polski – 6 maja 2019r.

matematyka – 7 maja 2019r.

język angielski – 8 maja 2019r.

9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

1.Etap pisemny – 10 stycznia 2019r. – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny od 11 lutego do 16 lutego 2019r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń – luty 2019r.

Sesja czerwiec – lipiec 2019r.

część pisemna 18 czerwca 2019r.

część praktyczna od 21 czerwca do

4 lipca 2019r.

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2018r.

12

Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2018r.