Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych 2018
Dodane przez anetas dnia Listopad 23 2018 10:43:09

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11.12.2018r. do 14.12.2018r. w Częstochowie odbywać się będzie dziewiąta edycja przedsięwzięcia zat: Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. Adresatami działań są uczniowie ostatnich klas gimnazjum i szkół podstawowych.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy.

Podjęte, w ramach przedsięwzięcia Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych, działania mają dostarczyć uczniom wiedzy na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, po to, aby inspirować ich do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej. Są ważnym elementem wsparcia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Pragniemy podkreślić, że w czasie imprezy będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ubiegłych latach z udziału w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych skorzystało ogólnie około 7 tysięcy uczniów. W informacjach zwrotnych uczniowie gimnazjum podkreślali przydatność tego typu spotkań. Zwracali uwagę na ich atrakcyjną formę oraz znaczenie edukacyjne. Zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni) wskazywali na potrzebę kontynuowania przedsięwzięcia w przyszłości.

W tym roku przewidujemy prezentację lokalnych branż i zawodów w następujących formach:

1. Krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów,

2. Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

3. Pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach i firmach,

4. Ćwiczenia praktyczne dla uczniów,

5. Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów,

6. Informacje o rynku pracy w branżach, zawodach,

7. Informacje o szkołach kształcących w zawodach.


Treść rozszerzona

PROGRAM TYGODNIA LOKANYCH BRANŻ ZAWODOWYCH 2018

W dniach 11 i 12 grudnia w godzinach od 9.00 do 15.00 w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie prezentowane będą następujące branże i zawody :

Branża usług osobistych i branża gastronomiczna - zawody szkolne w technikum i szkołach branżowych: technik ekonomista, technik fotografii i multimediów, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik weterynarz, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik organizacji reklamy, fryzjer, fotograf, tapicer, stolarz, krawiec, kucharz, cukiernik, piekarz, magazynier – logistyk.

Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30-osobowej) wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.

W dniach 13 i 14 grudnia w godzinach od 9.00 do 15.00 w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie prezentowane będą branże i zawody :

Branża techniczna (technologie IT, mechaniczna, elektryczno-elektroniczna, budowlana, kształtowania środowiska) - zawody szkolne w technikum i szkołach branżowych: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik procesów drukowania, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta, technik mechanik lotniczy, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik budownictwa, elektryk, elektronik, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, drukarz fleksograf, introligator.

Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30-osobowej) wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.

W ramach Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych umożliwiamy również uczniom poznanie zawodów poprzez ich udział w pokazach czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

DLA BRANŻY USŁUG OSOBISTYCH I GASTRONOMICZNEJ

Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów wynosić będzie : ok. 1 godziny.

· PPH mkm STUDIO Marcin Kołaczyk ul. Stawowa 2 42-274 Konopiska (technik przemysłu mody, krawiec) w dniu 12.12.2018r. (grupa do 10 osób);

· DIAK ul. Bławatkowa 5 42-224 Częstochowa (technik przemysłu mody, krawiec) termin do ustalenia;

· Firma Reklamowa Emo Neon, ul. Kucelińska 38/40, 42-202 Częstochowa (technik organizacji reklamy) termin do ustalenia;

· Zakład Cukierniczy „Michaś” ul. Hetmańska 20a w Częstochowie (cukiernik) w dniach 3.12.2018r. i 10.12.2018r. (grupa do 10 osób) godz. 9.00;

· Przychodnia Weterynaryjna ul. Mireckiego 31 w Częstochowie (technik weterynarii) w dniu 8.12.2018r. od godz. 11.00-14.00 (grupy 10 osobowe);

· Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1 w Częstochowie( kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa) w dniu 12.12.2018 r. od godz.9.00 – 13.00 (grupy 10 osobowe)

DLA BRANŻY TECHNICZNEJ

Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów wynosić będzie : ok. 1 godziny.

· SALON BMW i FORD ul. Jagiellońska 147/151 w Częstochowie (technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik) w dniach 11.12-14.12.2018r.godz.10.00 i 11.00 (grupa do 15 osób);

· MPK Częstochowa Nowoczesna stacja obsługi tramwajów Al. Niepodległości 30
w Częstochowie (technik elektroenergetyk transportu szynowego)w dniach 11.12-14.12.2018r.godz.10.00 i 11.00 (grupa do 15 osób);

· Pietras s.c. Diagnostyka, Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa ul. Żyzna 11 m w Częstochowie (technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik)w dniach 11.12-14.12.2018r.godz.10.00 i 11.00 (grupa do 15 osób);

· Blacharstwo-Lakiernictwo-Klimatyzacja Mechanika Pojazdowa Sławomir Puka

ul. Sabinowska 153 w Częstochowie (technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik)w dniach 11.12-14.12.2018r.godz.10.00 i 11.00 (grupa do 15 osób);

· Blackhawk - -Mlek Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy ul. Wyszyńskiego 145 w Częstochowie (blacharz, lakiernik) w dniach11.12-14.12.2018r.godz.10.00 i 11.00 (grupa do 15 osób);

· Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Łukasińskiego 32/38 w Częstochowie ( technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, cieśla, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz)w dniach 12.12.2018r. i 13.12.2018r. od godz.8.00-12.00 (grupa do 20 osób);

· Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Przechodnia 11/15 w Częstochowie (technik mechanik, technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających) w dniach 12.12.2018r. i 13.12.2018r. od godz. 10.00-12.00 (grupa do 20 osób);

· Miedziński Grupa Kapitałowa sp. z o.o. Kowale 21 42-274 Konopiska (stolarz) w dniach 10-12.12.2018r. (grupa do 15 osób);

· Pres Mebel sp. z o.o. sp.k. ul. Legionów 92D w Częstochowie (tapicer) w dniu 12.12.2018r (grupa do 15 osób);

· Polontex S.A. ul. Rejtana 21A w Częstochowie (technik włókiennik, operator maszyn w przemyśle włókienniczym) w dniach 11.12.2018r. i 12.12.2018r (grupa do 15 osób);

· Odlewnia Żeliwa Wulkan ul. Tartakowa 31/33 (technik elektroenergetyk transportu szynowego) w dniu 12.12.2018r. godz.10.00 ( grupa do 20 osób);

· Oczyszczalnia Ścieków WARTA ul. Srebrna 172/188 (technik inżynierii sanitarnej) należy indywidualnie zgłosić grupę uczniów przez stronę internetową firmy;

· Laboratorium Badania Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Jaskrowska 14/20 (technik inżynierii sanitarnej, monter sieci i instalacji sanitarnych) w dniu 17.12.2018r. godz.10.00 (grupa do 20 osób);

· Zespół Szkół Technicznych Al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie (technik architektury krajobrazu) – zwiedzanie ogrodu dydaktycznego w dniach 13.12.2018r. i 14.12.2018r.od godz. 9.00 – 12.00.( grupa do 15 osób).

· Firma poligraficzno-introligatorska Udziałowiec Sp.z o.o. 42-256 Olsztyn,

ul. Narcyzowa 2 – termin i godziny do uzgodnienia po zebraniu grupy.