Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Dodane przez anetas dnia Wrzesień 02 2019 11:53:56

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r.

3

Ferie zimowe

13 stycznia-26 stycznia 2020r.

woj. śląskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie

4

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia-14 kwietnia 2020r.

6

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020r.

matematyka – 22 kwietnia 2020r.

język obcy – 23 kwietnia 2020r.

7

Zakończenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020r.

8

Egzamin maturalny

język polski – 4 maja 2020r.

matematyka – 5 maja 2020r.

język angielski – 6 maja 2020r.

9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

1.Etap pisemny – 10 stycznia 2020r. – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny od 11 stycznia do 15 stycznia 2020r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń – luty 2020r.

Sesja czerwiec – lipiec 2020r.

część pisemna 23 czerwca 2020r.

część praktyczna od 24 czerwca do

9 lipca 2020r.

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

12

Ferie letnie

27 czerwca-31 sierpnia 2020r.