Barometr zawodów
Dodane przez anetas dnia Styczeń 16 2020 10:48:18

Sytuacja na rynku pracy to jeden z czynników wyboru zawodu. Zarówno uczniowie, jako najbardziej zainteresowani, ale także rodzice często pytają, gdzie można uzyskać rzetyelne informacje na ten temat.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.


Treść rozszerzona

 

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowew których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

Dla przykładu, prognoza dla Czestochowy wygląda tak: https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2020/czestochowa.19..275....1....0.1.1.275.