Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Dodane przez anetas dnia Wrzesień 01 2020 11:51:25
Zgodnie z opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej harmonogramem, zajęcia szkolne rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca.

Treść rozszerzona
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 23 grudnia do 31 grudnia. Będzie ona jednak o trzy dni dłuższa, bo uczniowie faktycznie wrócą do szkół 4 stycznia - 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, 2 stycznia wypada w sobotę, a 3 stycznia w niedzielę. Przerwa wielkanocna wypada w tym roku od 1 do 6 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja.

 

 

Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 30 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 20 maja, ustnych też do 20 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9.00, i po południu – początek o godz. 14.00.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego.

Od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych. Dodatkowy termin pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 16 czerwca, a dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych to 7-12 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 24 sierpnia, a poprawkowe ustne 23-24 sierpnia.