Stawki wynagrodzeń dla młodzieży w czasie nauki zawodu
Dodane przez anetas dnia Wrzesień 02 2020 17:26:13

Jakie są stawki wynagrodzeń dla młodzieży uczącej się zawodu i od czego zależą?

Młodzież, która odbywa przygotowanie zawodowe, ma prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość zależy od dwóch czynników, o których przeczytasz w dalszej części tekstu. Najpierw wyjaśnijmy jednak, jakie rodzaje przygotowania zawodowego dostępne są w OHP.


Treść rozszerzona

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu, która trwa do 3 lat, jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. W jej trakcie kontynuuje się naukę w szkole branżowej albo uczestniczy w kursach. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które trwa do 22 miesięcy, jest przeznaczone dla młodzieży, która uczy się w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej. W trakcie przyuczenia zdobywane są umiejętności, które stanowią część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego zawodu.

Stawki wynagrodzeń dla młodzieży

W celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera umowę o pracę, która określa warunki pracy.

Znajduje się w niej także stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego, która:

- zależy od poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

- wzrasta wraz z kolejnymi latami nauki zawodu,

- w przypadku przyuczenia jest stała.