Aplikacja "Moje Portfolio"
Dodane przez anetas dnia Wrzesień 08 2020 10:34:24

Instytut Badań Edukacyjnych wprowadza na rynek aplikację Moje Portfolio, która jest w stanie łatwo zgromadzić wszystko, co potwierdza naszą wiedzę i umiejętności. Mogą to być wykonane przez nas projekty, zdjęcia, grafiki, filmy, teksty i utwory muzyczne. Aplikacja została zaprojektowana tak, by możliwe było dodawanie załączników w różnych formach oraz przyporządkowanie ich do poszczególnych kwalifikacji.


Treść rozszerzona

Program umożliwia także wygenerowanie czytelnego, uporządkowanego i nowoczesnego CV, które pokazuje nasze kompetencje w praktyce. Jest to świetny projekt dla osób, które ubiegają się o prace, ale i dla samych potencjalnych pracodawców, którzy w namacalny sposób dowiedzą się o dokonań swojego możliwego przyszłego pracownika.

Moje Portfolio zostało opracowane jako nowoczesne rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Obecnie rynek warunkuje konieczność maksymalnego skrócenia czasu rekrutacji oraz celnego doboru pracowników na dane stanowiska. Istotne jest, by kandydaci do pracy posługiwali się językiem dowodów i praktyki – papierowe CV to już za mało, żeby przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę czy pokazać największe zawodowe atuty. Dla pracodawcy najistotniejsze jest obecnie to, co faktycznie umiemy, czy potrafimy to przekonująco udowodnić, a w konsekwencji – przełożyć na efektywność w pracy.

Moje Portfolio to darmowa aplikacja, która umożliwia zebranie w jednym miejscu naszych kompetencji wraz z dowodami na to, że je posiadamy. Celem aplikacji jest ułatwienie gromadzenia tego rodzaju informacji i przedstawiania ich w klarowny sposób. Moje Portfolio umożliwia łączenie kompetencji z dowodami oraz porządkowanie ich za pomocą teczek, z których każda może służyć innemu celowi – prezentacji swojej kandydatury pracodawcy, pogłębianiu własnych zainteresowań lub formalnemu potwierdzeniu umiejętności i zdobyciu kwalifikacji.

Dowody mogą mieć różną formę, wszystko zależy od tego, jak chcemy pokazać swoje dokonania. Mogą to być np. referencje z poprzedniego miejsca pracy lub opis zrealizowanego projektu, link do strony internetowej, przygotowane prezentacje, zdjęcia własnych dzieł lub nagrania wideo, na których demonstrujemy swoje umiejętności. Przedstawicielom wolnych zawodów aplikacja daje możliwość zaprezentowania prac graficznych, konstruktorskich czy artystycznych. Dzięki aplikacji pracodawca może przeglądać namacalne efekty naszej pracy i odnieść je do swoich potrzeb. Ponadto Moje Portfolio jest zawsze aktualne, bo dzięki bezpiecznemu przechowywaniu danych w chmurze, w każdej chwili możesz je uzupełnić lub zmodyfikować.

Za pomocą aplikacji możemy udostępniać portfolio wszystkim zainteresowanym osobom, które chciałyby zweryfikować, czy posiadamy konkretne umiejętności. Może to być np. potencjalny pracodawca, który w ten sposób dowiaduje się o nas czegoś więcej niż z samego CV, bo od razu widzi nasze dokonania. Pozwala to przyspieszyć czas weryfikacji naszych kompetencji. Jeśli zaś będziesz potrzebować klasycznego CV, możesz wygenerować je bezpłatnie na podstawie informacji, które wcześniej wprowadziłeś.

Cała koncepcja Mojego Portfolio polega na odejściu od klasycznych metod sprawdzenia kompetencji – poprzez wieloetapowe systemy rekrutacyjne i testy, które bywają kosztowne, czasochłonne i nie zawsze miarodajne. Dzięki metodzie portfolio możesz pracować na konkretach – skompletować każdy efekt swojego uczenia się i pokazać, co naprawdę potrafisz.

Tak, aplikacja została opracowana również z myślą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – odpowiada jego założeniom, pomaga upowszechniać ideę uczenia się przez całe życie. Tworząc portfolio łatwiej nam planować swój rozwój, bo widzimy, co już osiągnęliśmy i co jeszcze możemy dokonać.

Moje Portfolio umożliwia też wyszukiwanie efektów uczenia się oraz dodanie ich do listy swoich kompetencji. W ten sposób użytkownik aplikacji może odszukać w systemie nie tylko pojedyncze efekty uczenia się, ale również całą kwalifikację, która odnosi się do jego umiejętności. Jeśli zgromadzi przekonujące dowody, że spełnia wszystkie wymagania dla danej kwalifikacji, może przystąpić do walidacji w instytucji uprawnionej do jej nadawania i zdobyć wiarygodny certyfikat. Taka kwalifikacja może otworzyć mu nowe możliwości na rynku pracy.

Dla pracodawcy istotne jest przede wszystkim, aby proces rekrutacji pracownika trwał krótko i był efektywny. Kluczowe jest precyzyjne określenie potrzeb i szybkie dotarcie do potencjalnych kandydatów. Moje Portfolio daje firmom możliwość sprawnej weryfikacji portfolio potencjalnego pracownika i jego umiejętności.

Wystarczy wejść na stronę mojeportfolio.ibe.edu.pl. Założenie profilu jest bardzo proste, a dodawanie materiałów do swojego portfolio nie powinno nastręczać żadnych trudności. Oczywiście usługa jest darmowa, a przechowywane dane są bezpieczne.