W jakich zawodach warto się uczyć? Sprawdź prognozę MEiN
Dodane przez anetas dnia Czerwiec 25 2021 09:29:47
Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Prognoza wskazuje jakich zawodów brakuje na rynku pracy i sugeruje szkołom branżowym, w jakich kierunkach powinny kształcić młodzież, by ta w przyszłości miała szansę na bezproblemowe zdobycie pracy.

Treść rozszerzona

Jeśli zastanawiasz się nad nauką w szkole branżowej, przejrzyj listę zawodów, które – wg specjalistów – będą bardzo potrzebne w nadchodzących pięciu latach. Być może pozwoli to podjąć bardziej świadomą decyzję i zweryfikować ewentualne plany zawodowe i edukacyjne.

Wiemy, że w wieku 14-15 lat trudno podjąć tak poważną decyzję... Najlepiej kieruj się swoimi zainteresowaniami, poradź się rodziców i wraz z nimi spróbuj przeanalizować wspomnianą prognozę.

Zawody wymienione poniżej (kolejność alfabetyczna) to zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

Automatyk

Dekarz

Elektromechanik

Elektronik

Elektryk

Kierowca mechanik

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechatronik

Monter nawierzchni kolejowej

Murarz-tynkarz

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Operator obrabiarek skrawających

Ślusarz

Technik automatyk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik budowy dróg

Technik dekarstwa

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik energetyk

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik programista

Technik robotyk

Technik spawalnictwa

Technik transportu kolejowego


Chcesz wiedzieć, jakie zawody będą potrzebne w twoim regionie?


Co wynika z tej prognozy dla szkół?

Dzięki liście przygotowanej przez MEiN, szkoły i organy je prowadzące mogą wcześniej zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym, a na te wymienione w prognozie otrzymają zwiększone dofinansowanie.