Centrum Informacji Zawodowej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Częstochowie ul. Legionów 58/10, tel./fax (034) 361 93 92

Odwiedziło nas

gości


Aktualności > O nas
Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Częstochowa. Jest jedną z niewielu placówek - tego typu - w kraju. Poradnia realizuje wszechstronne zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresatem jest młodzież miasta Częstochowy i okolic.

W Centrum Informacji Zawodowej czynny jest codziennie od godz. 8.00 do 18.00 Gabinet Informacji Szkolnej i Zawodowej. Młodzież może tam skorzystać z aktualnych informacji o interesujących ją szkołach i uczelniach, zawodach, sytuacji na rynku pracy. Na terenie Poradni przyjmowani są, zarówno indywidualni uczniowie jak i grupy zainteresowanych. Poradnia posiada bogatą bazę informacyjną: Teczki Informacji o Zawodach, materiały prasowe dot. różnych kierunków kształcenia i sytuacji na rynku pracy, testy komputerowe do badań preferencji zawodowych, uzdolnień, a także poradniki, informator multimedialny oraz szczegółowe informatory   o szkołach różnego typu i wymaganiach egzaminacyjnych.

Na terenie Poradni funkcjonuje Klub Wolontariuszy służących pomocą edukacyjną uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi oraz Telefoniczne Pogotowie Maturzystów i Gimnazjalistów.

Pracownicy CIZ chętnie biorą udział w spotkaniach informacyjnych w szkołach: dla pedagogów, nauczycieli, rodziców, uczniów. W trakcie spotkań przekazują informacje m.in. na temat: rynku pracy, warunków przyjęć do różnych typów szkół, przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

 Zainteresowani uczniowie, mogą skorzystać w Centrum Informacji Zawodowej z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego przy wyborze szkoły i zawodu.

Pracownicy CIZ prowadzą, na terenie szkół, różnorodne zajęcia warsztatowe i treningi dla młodzieży.

Uczniom szkół podstawowych proponuje się m.in.:

- Zajęcia warsztatowe wprowadzające w tematykę zawodoznawczą.

Gimnazjalistom proponuje się:

- Cykl zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia ułatwiające im dokonanie wyboru zawodu i szkoły. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość lepszego poznania siebie, poznania zawodu, oraz ścieżek edukacyjnych,
Zajęcia informacyjno - doradcze aktywizujące wybór zawodu z wykorzystaniem Teczek Informacji o Zawodach,

- Zajęcia informacyjno-doradcze aktywizujące wybór zawodu z wykorzystaniem Teczek Informacji o Zawodach.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych proponuje się:

- Zajęcia warsztatowe inspirujące do świadomego wyboru zawodu, szkoły lub uczelni, bądź też innej drogi uzyskania kwalifikacji zawodowych. W trakcie tych zajęć uczniowie konfrontują swoje zainteresowania, uzdolnienia, cechy psychofizyczne z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy,

- Zajęcia, dzięki którym uczniowie nabywają umiejętności sporządzania dokumentów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy oraz umiejętność aktywnych zachowań na rynku pracy.

Słuchaczom szkół policealnych i pomaturalnych proponuje się:

- Zajęcia warsztatowe poszerzające wiedzę z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy,

- Zajęcia umożliwiające rozpoznanie i kształtowanie u uczestników zachowań przedsiębiorczych,

- Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji poszukiwania pracy.

Ponadto uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych proponuje się:

- Zajęcia ułatwiające funkcjonowanie w szkole, zdawanie egzaminów, warsztaty antystresowe, warsztaty integracyjno-adaptacyjne.

Usługi świadczone przez pracowników CIZ są nieodpłatne.

[ powrót ]


(C) arkadiusz wolniaczyk - Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa
Strona główna | Kontakt | Lokalizacja |